Uśmiechnięte twarze rodziców z córką na spotkaniu z gościemZdjęcie uśmiechniętej rodziny - rodzice, córka i synMama pomaga rysować małej córceMężczyzna - nauczyciel pokazuje uczniom coś w ich zeszycie
NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

 

DYŻUR TELEFONICZNY ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO.
GODZINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW PRZEZ SPECJALISTÓW

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

9 – 11

10 – 12

8 – 10

10 – 12

8 – 10

14 – 16

15 – 17

14 – 16

14 – 16

TEL: 660-637-504

Poniżej przedstawiamy terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2023/2024:

MIESIĄC

DATA

GODZINA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

WRZESIEŃ

07.09.2023

16:00

OGÓLNY + SŁUCH I WZROK

 

13.09.2023

11:00

AUTYZM

 

28.09.2023

16:00

OGÓLNY

PAŹDZIERNIK

11.10.2023

11:00

AUTYZM

 

19.10.2023

16:00

OGÓLNY + SŁUCH I WZROK

LISTOPAD

08.11.2023

11:00

AUTYZM

 

09.11.2023

16:00

OGÓLNY

 

30.11.2023

16:00

OGÓLNY + SŁUCH I WZROK

GRUDZIEŃ

13.12.2023

11:00

AUTYZM

 

14.12.2023

17:00

OGÓLNY

STYCZEŃ

10.01.2024

11:00

AUTYZM

 

11.01.2024

17:00

OGÓLNY + SŁUCH I WZROK

LUTY

01.02.2024

16:00

OGÓLNY

 

14.02.2024

11:00

AUTYZM

 

29.02.2024

17:00

OGÓLNY + SŁUCH I WZROK

MARZEC

13.03.2024

11:00

AUTYZM

 

21.03.2024

17:00

OGÓLNY + SŁUCH I WZROK

KWIECIEŃ

10.04.2024

11:00

AUTYZM

 

11.04.2024

16:00

OGÓLNY + SŁUCH I WZROK

MAJ

08.05.2024

11:00

AUTYZM

 

09.05.2024

16:00

OGÓLNY

 

23.05.2024

16:00

OGÓLNY + SŁUCH I WZROK

CZERWIEC

12.06.2024

11:00

AUTYZM

 

20.06.2024

16:00

OGÓLNY + SŁUCH I WZROK

LIPIEC

03.07.2024

11:00

AUTYZM

 

04.07.2024

16:00

OGÓLNY + SŁUCH I WZROK

SIERPIEŃ

28.08.2024

11:00

AUTYZM

 

29.08.2024

16:00

OGÓLNY + SŁUCH I WZROK

Prosimy o składanie kompletnej dokumentacji do wtorku poprzedzającego posiedzenie Zespołu. Szersze informacje na temat kształcenia dzieci z problemami rozwojowymi i niepełnosprawnością znajdują się na portalu edukacyjnym Urzędu Miasta Krakowa http://www.portaledukacyjny.krakow.pl/index.php?type=pliki&id=94

DRUKI DO POBRANIA

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DOKUMENTACJI

PROCEDURA ZWIĄZANA Z UBIEGANIEM SIĘ O WYDANIE OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA (wwr)

Uprzejmie informujemy, że na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) została uruchomiona usługa EK-16 (Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu integracyjnym, z oddziałami integracyjnymi, specjalnym, z oddziałami specjalnymi, w szkole integracyjnej, z oddziałami integracyjnymi, specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii). Rodzice/opiekunowie dziecka mogą za pośrednictwem ww. platformy składać wnioski o skierowanie do kształcenia specjalnego.

Co to jest profil zaufany?
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Do czego służy?
Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Jak uzyskać profil zaufany?
Aby uzyskać profil zaufany należy:
I sposób – dla wszystkich obywateli:
1. Zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. Wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. Udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.
II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1. Zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. Wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. Potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Jak działa?
Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym a następnie wniosek wysyła do urzędu.

https://epuap.gov.pl/wps/portal

DLA RODZICÓWDla rodziców

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓWDla uczniów

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi.
Kontakt z doradcami możliwy jest telefonicznie lub mailowo pod adresem:
doradcyzawodowi@poradnia2krakow.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELIDla nauczycieli

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomondo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
Portal Edukacyjny
Edunews
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Członkowstwo w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego
Parasol
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Kuratorium
Okręgowa Komisja Edukacyjna
Pociąg do kariery
Wojewódzki Urząd Pracy
Instytut Terapii i Edukacji Społecznej