NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

Dyżur telefoniczny – informacje dotyczące spraw i dokumentacji na Zespół Orzekający.
Numer telefonu: 660 637 504

Poniedziałek: 12.00-14.00
Wtorek: 14.00-16.00
Środa: 14.00-16.00
Czwartek: 14.00-16.00
Piątek: 10.00-12.00

Poniżej przedstawiamy terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2020/2021:

MIESIĄC

DATA

GODZINA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

WRZESIEŃ

24.09.

14-16

OGÓLNY

 

PAŹDZIERNIK

08.10.

14-16

OGÓLNY

 

13.10.

15:00

AUTYZM

 

22.10.

14-16

OGÓLNY+ SŁUCH I WZROK

 

LISTOPAD

05.11.

14-16

OGÓLNY

 

10.11.

15:00

SPEKTRUM AUTYZMU

 

19.11.

14-16

OGÓLNY+ SŁUCH I WZROK

 

GRUDZIEŃ

03.12.

14-16

OGÓLNY

 

08.12.

15:00

SPEKTRUM AUTYZMU

17.12.

14-16

OGÓLNY+ SŁUCH I WZROK

STYCZEŃ

14.01.

14-16

OGÓLNY

12.01.

15:00

SPEKTRUM AUTYZMU

28.01.

14-16

OGÓLNY+ SŁUCH I WZROK

LUTY

09.02.

15:00

SPEKTRUM AUTYZMU

11.02.

14-16

OGÓLNY

MARZEC

04.03.

14-16

OGÓLNY+ SŁUCH I WZROK

09.03.

15:00

SPEKTRUM AUTYZMU

18.03.

14-16

OGÓLNY

KWIECIEŃ

08.04.

14-16

OGÓLNY+ SŁUCH I WZROK

13.04.

16:00

SPEKTRUM AUTYZMU

22.04.

14-16

OGÓLNY

MAJ

06.05.

14-16

OGÓLNY+ SŁUCH I WZROK

11.05.

15:00

SPEKTRUM AUTYZMU

20.05.

14-16

OGÓLNY

CZERWIEC

08.06.

15:00

SPEKTRUM AUTYZMU

10.06.

14-16

OGÓLNY+ SŁUCH I WZROK

24.06.

14-16

OGÓLNY

29.06.

15:00

SPEKTRUM AUTYZMU

LIPIEC

08.07.

14-16

OGÓLNY+ SŁUCH I WZROK

SIERPIEŃ

24.08.

15:00

SPEKTRUM AUTYZMU

26.08.

14-16

OGÓLNY+ SŁUCH I WZROK

 

Prosimy o składanie kompletnej dokumentacji do wtorku poprzedzającego posiedzenie Zespołu. Szersze informacje na temat kształcenia dzieci z problemami rozwojowymi i niepełnosprawnością znajdują się na portalu edukacyjnym Urzędu Miasta Krakowa http://www.portaledukacyjny.krakow.pl/index.php?type=pliki&id=94

Druki do pobrania

Procedura przyjmowania dokumentacji


Uprzejmie informujemy, że na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) została uruchomiona usługa EK-16 (Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu integracyjnym, z oddziałami integracyjnymi, specjalnym, z oddziałami specjalnymi, w szkole integracyjnej, z oddziałami integracyjnymi, specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii). Rodzice/opiekunowie dziecka mogą za pośrednictwem ww. platformy składać wnioski o skierowanie do kształcenia specjalnego.

Co to jest profil zaufany?
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Do czego służy?
Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Jak uzyskać profil zaufany?
Aby uzyskać profil zaufany należy:
I sposób – dla wszystkich obywateli:
1. Zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. Wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. Udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.
II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1. Zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. Wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. Potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Jak działa?
Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym a następnie wniosek wysyła do urzędu.

https://epuap.gov.pl/wps/portal

DLA RODZICÓWDla rodziców

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓWDla uczniów

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi.
Kontakt z doradcami możliwy jest telefonicznie lub mailowo pod adresem:
doradcyzawodowi@poradnia2krakow.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELIDla nauczycieli

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomonodo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
Portal Edukacyjny
Edunews
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Członkowstwo w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego
Parasol
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Kuratorium
Okręgowa Komisja Edukacyjna
Pociąg do kariery
Wojewódzki Urząd Pracy
Instytut Terapii i Edukacji Społecznej