NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

AKTUALNOŚCI


Spotkanie doradców zawodowych i pedagogów szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie
Spotkanie dla doradców zawodowych i pedagogów szkolnych 16.09.2021 r.
Procesowe wspomaganie szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022
Wspieramy takie inicjatywy! Wydanie bajki „O tym, jak Arbin uwierzył w siebie”
Konkurs na plakat promujący współczesne szkolnictwo zawodowe oraz konkurs filmowy “Pokaż, co potrafisz” – uroczystość wręczenia nagród laureatom
Konferencja „Nauczyciel i uczeń po tej samej stronie ekranu, czyli jak z sukcesem wrócić do stacjonarnego nauczania” 8.06.2021
„W moim sercu” – scenariusz zajęć do pobrania!
Szkolenie „Edukacja zdalna i powrót do szkoły stacjonarnej – dobre praktyki” 20.05.2021
Wyniki konkursu filmowego „Pokaż, co potrafisz”
Rekrutacja szkół/przedszkoli dotycząca współpracy z PPP2 w ramach wspomagania w procesowym rozwoju szkoły lub przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 – 12.05.2021
E-informator dla ósmoklasistów, ich rodziców i nauczycieli o ofercie edukacyjnej krakowskich szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 1.04 – 30.09.2021
Rekrutacja do nowego projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Łap skilla!” 19.04.2021-30.04.2021
Spotkanie dla Koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia 22.04.2021
„DORADZTWO ZAWODOWE W CZASIE PANDEMII” 21.04.2021 – REJESTRACJA NA WYDARZENIE
E-poradnik dla ósmoklasistów – jak przygotować się do rekrutacji i wybrać najlepszą dla siebie szkołę
Informacja o wynikach konkursu na plakat promujący współczesne szkolnictwo zawodowe
Budżet obywatelski – BANK POMYSŁÓW
“DORADZTWO ZAWODOWE W CZASIE PANDEMII” 22.02.2021, GODZ. 13.00
REJESTRACJA NA SPOTKANIE DLA PEDAGOGÓW I DORADCÓW ZAWODOWYCH
Film „Twój wybór – nasza sprawa”
Spotkanie dla Koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia 04.03.2021
Zaproszenie nauczycieli szkół i przedszkoli do pracy w sieciach współpracy i samokształcenia
Doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie on-line
na XIX Styczniowych Targach Szkół Zawodowych w Meliorku 22.01 – 04.02.2021
REJESTRACJA NA SPOTKANIA DLA PEDAGOGÓW I DORADCÓW ZAWODOWYCH „DORADZTWO ZAWODOWE W CZASIE PANDEMII” 20-21.01.2021
Godziny pracy Poradni w okresie ferii zimowych 04 – 15.01.2021
Sprawozdanie pt. „Oświata krakowska w roku szkolnym 2019/2020”
Konkurs filmowy „Pokaż, co potrafisz”
Konkurs na projekt graficzny promujący szkolnictwo zawodowe w Krakowie
Projekt Kierunek Kariera – dofinansowanie
Dyżury telefoniczne pracowników krakowskich poradni psychologiczno – pedagogicznych w ramach „Wsparcia – Dziecko i Rodzic w kryzysie pandemii Covid- 19”
Bajkoterapia – audycja radiowa do odsłuchania
Zachęcamy do indywidualnego poradnictwa zawodowego
27. Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego
Porady na czas koronawirusa
Spotkanie dla ARS–ów szkół i przedszkoli zgłoszonych do procesowego wspomagania na rok szkolny 2020/2021 – 7.10.2020
Projekty “Nowy start w Małopolsce” – dla osób 30+ i “Wróć z POWERem!” – dla osób do 29 r. ż.”
Relacja z seminarium „Człowiek @społeczny. Wielowymiarowe aspekty diagnozowania dzieci i młodzieży”
Studia podyplomowe “Doradztwo zawodowe” 2020/21
Spotkanie dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz ARS-ów zgłoszonych do procesowego wspomagania na rok szkolny 2020/2021 – 16.09.2020
Seminarium “Człowiek@społeczny. Wielowymiarowe aspekty diagnozowania dzieci i młodzieży”
Raport z badania czynników decydujących o wyborze szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej przez uczniów
Terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego we wrześniu 2020

DLA RODZICÓWDla rodziców

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓWDla uczniów

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi.
Kontakt z doradcami możliwy jest telefonicznie lub mailowo pod adresem:
doradcyzawodowi@poradnia2krakow.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELIDla nauczycieli

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomonodo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
Portal Edukacyjny
Edunews
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Członkowstwo w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego
Parasol
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Kuratorium
Okręgowa Komisja Edukacyjna
Pociąg do kariery
Wojewódzki Urząd Pracy
Instytut Terapii i Edukacji Społecznej