Aktualności
VIII edycja sieci współpracy i samokształcenia 1.04.2023 – 31.12.2023
więcej...
Kolejna edycja wspomagania procesowego 2023/2024
więcej...
Szkolenia otwarte realizowane w ramach procesowego wspomagania szkół Gminy Miejskiej Kraków
więcej...
Rekrutacja do VIII edycji sieci współpracy i samokształcenia organizowanej w ramach procesowego wspomagania szkół i przedszkoli Gminy Miejskiej Kraków
więcej...
VII edycja sieci współpracy i samokształcenia – materiały do pobrania
więcej...
Spotkanie dla Dyrektorów szkół i przedszkoli zgłoszonych do procesowego wspomagania na rok szkolny 2022/2023 – 23.11.2022
więcej...
Spotkanie dla Koordynatorów Sieci 18.11.2022
więcej...
Spotkanie dla ARS-ów Szkół i Przedszkoli zgłoszonych do procesowego wspomagania na rok szkolny 2022/2023 – 10.11.2022
więcej...
Nowa edycja sieci współpracy i samokształcenia kwiecień 2022 - grudzień 2022
więcej...
Zapisy nauczycieli szkół i przedszkoli do pracy w sieciach współpracy i samokształcenia
więcej...
Zakończenie kolejnej edycji sieci problemowych i przedmiotowych
więcej...
XX Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych 27.11.2021
więcej...
Procesowe wspomaganie szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022
więcej...
Konferencja „Nauczyciel i uczeń po tej samej stronie ekranu, czyli jak z sukcesem wrócić do stacjonarnego nauczania” 8.06.2021
więcej...
Szkolenie „Edukacja zdalna i powrót do szkoły stacjonarnej – dobre praktyki” 20.05.2021
więcej...
Rekrutacja szkół/przedszkoli dotycząca współpracy z PPP2 w ramach wspomagania w procesowym rozwoju szkoły lub przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 – 12.05.2021
więcej...
Spotkanie dla Koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia 22.04.2021
więcej...
Spotkanie dla Koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia 25.02.2021
więcej...
Zaproszenie nauczycieli szkół i przedszkoli do pracy w sieciach współpracy i samokształcenia
więcej...
Spotkanie dla ARS–ów szkół i przedszkoli zgłoszonych do procesowego wspomagania na rok szkolny 2020/2021 - 7.10.2020
więcej...
Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz ARS-ów zgłoszonych do procesowego wspomagania na rok szkolny 2020/2021
więcej...
Wspomaganie Szkół i Przedszkoli w okresie zdalnego nauczania!
więcej...
Zapraszamy do udziału w procesowym wspomaganiu szkół i przedszkoli - rekrutacja
więcej...
"Zwinne zarządzanie szkołą – SCRUM w edukacji”- Szkolenie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli i ich zastępców - 4.03.2020
więcej...
Spotkanie dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia - 27.01.2020
więcej...
Spotkanie rekrutacyjne dla szkół / przedszkoli dotyczące współpracy z PPP2 w ramach wspomagania w procesowym rozwoju szkoły lub przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 - 9.01.2020
więcej...
Spotkanie podsumowujące dla ARS-ów szkół i przedszkoli zgłoszonych do procesowego wspomagania na rok szkolny 2019/2020 – 9.01.2020
więcej...
Nabór do Procesowego Wspomagania Szkół i Przedszkoli na rok 2020
więcej...
XVIII Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych "Uczenie się uczniów na zajęciach przyrodniczych - nowatorskie rozwiązania metodyczne?" 30.11.2019
więcej...
Spotkanie dla Dyrektorów i ARS-ów dotyczące procesowego wspomagania szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 - 28.10.2019
więcej...
Spotkanie dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia 16.09.2019
więcej...
Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli zgłoszonych doO procesowego wspomagania na rok szkolny 2019/2020 25.09.2019
więcej...
Spotkanie dla ARS–ów Szkół i Przedszkoli zgłoszonych do procesowego wspomagania na rok szkolny 2019/2020 27.09.2019
więcej...
Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli 7.05.2019
więcej...
Rekrutacja szkół/przedszkoli dot. współpracy z PPP2 w ramach wspomagania w procesowym rozwoju szkoły lub przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 7.05.2019
więcej...
Spotkanie dla Animatorów Rozwoju Szkoły 25.03.2019
więcej...
Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli 1.04.2019
więcej...
Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów "Przygotowanie przez nauczycieli informacji dla poradni na temat funkcjonowania ucznia z wykorzystaniem narzędzi dla nich dostępnych", 4.03.2019
więcej...
Podsumowanie pracy Sieci Wspomagania w roku 2018 - materiały do pobrania
więcej...
Spotkanie dla Animatorów Rozwoju Szkoły 31.01.2019
więcej...
Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli 30.01.2019
więcej...
Zaproszenie do SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA w roku 2019
więcej...
XVII Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Jak kształtować u uczniów kompetencje kluczowe w czasie zajęć przyrodniczych?” 24.11.2018
więcej...
Spotkanie dla Dyrektorów szkół i przedszkoli 8.11.2018
więcej...
Spotkanie dla Animatorów Rozwoju Szkoły 19.11.2018
więcej...
Spotkanie dla ARS-ów 24.09.2018
więcej...
Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli 27.09.2018
więcej...
Aktualna tematyka pracy sieci współpracy i samokształcenia w roku 2018
więcej...
Zaproszenie dla nauczycieli szkół i przedszkoli na konferencję organizowaną w ramach Procesowego wspomagania 30.05.2018
więcej...
Zaproszenie na spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z rejonu PPP2 dotyczące wspomagania 16.04.2018
więcej...
Zaproszenie dla nauczycieli do Sieci współpracy i samokształcenia
więcej...
Zaproszenie na szkolenie dla Dyrektorów i ARS-ów 12.03.2018 i 19.03.2018
więcej...
Zaproszenie na szkolenie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z rejonu PPP2 27.02.2018
więcej...
XV Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych 25.11.2017 - podsumowanie - zapraszamy do zapoznania się za galerią zdjęć
więcej...
Podsumowanie pracy sieci przedmiotowych w roku 2017
więcej...
Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz ARS-ów 16 i 29.01.2018
więcej...
XV Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych "Jak uczyć, aby uczeń uczył się" 25.11.2017
więcej...
Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla Koordynatorów sieci przedmiotowych 11.05.2017
więcej...
Kompleksowe Wspomaganie Szkół i Przedszkoli 2017/2018
więcej...
Spotkanie informacyjno - konsultacyjne dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z rejonu PPP nr 2 5.04.2017
więcej...
Warsztaty szkoleniowe dla Animatorów Rozwoju Szkoły i Dyrektorów szkół i przedszkoli 27.02 i 1.03.2017
więcej...
Konferencja w ramach procesowego wspomagania szkół i przedszkoli 25.12.2016
więcej...
Spotkanie Animatorów Rozwoju Szkoły/Przedszkola 2.12.2016
więcej...
Spotkanie sieci dyrektorów szkół uczestniczących w procesie wspomagania realizowanym przez PPP2 4.10.2016
więcej...
Spotkanie Koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia 31.08.2016
więcej...
Spotkanie Animatorów Rozwoju Szkoły 7.09.2016
więcej...
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: