Uśmiechnięte twarze rodziców z córką na spotkaniu z gościemZdjęcie uśmiechniętej rodziny - rodzice, córka i synMama pomaga rysować małej córceMężczyzna - nauczyciel pokazuje uczniom coś w ich zeszycie
NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

Projekt Inżynierki pilnie poszukiwane – II edycja

Kogo szukamy?

Jesteś uczennicą klasy 8 szkoły podstawowej. Matematyka to twój ulubiony przedmiot. Jesteś gotowa na nowe wyzwania. Masz głowę pełną pomysłów, fantazję i poczucie humoru. Jesteś zainteresowana swoim rozwojem w naukach ścisłych.
To właśnie Ciebie zapraszamy do udziału w projekcie!

Co oferuje projekt Inżynierki pilnie poszukiwane?

Weźmiesz udział w rozwiązaniu problemu inżynierskiego i wykorzystasz swoją wiedzę z zakresu nauk ścisłych. Będziesz miała okazję pracować z naukowcami i inżynierami Korporacyjnego Centrum Technologicznego ABB przy ul. Starowiślnej 13A w Krakowie. ABB to międzynarodowy koncern z siedzibą główną w Zurychu. Działa w takich branżach jak automatyka, robotyka i energetyka.

Realizatorzy projektu:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie
Korporacyjne Centrum Technologiczne ABB w Krakowie
Uczestnicy projektu: 5 uczennic klas VIII krakowskich szkół podstawowych uzdolnionych w zakresie nauk ścisłych, naukowcy i inżynierowie Korporacyjnego Centrum Technologicznego ABB w Krakowie, doradca zawodowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie.

Czas trwania projektu: wrzesień 2023 – grudzień 2023

Miejsce: Korporacyjne Centrum Technologiczne ABB w Krakowie, ul. Starowiślna 13A

Cele projektu:

1. Popularyzowanie zawodów inżynierskich wśród uczennic klas VIII szkoły podstawowej.
2. Rozwijanie umiejętności logicznego oraz krytycznego myślenia w procesie rozwiązywania problemów inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk ścisłych.
3. Rozwijanie umiejętności aktywnej współpracy w zespole projektowym (uczennice i naukowcy z Korporacyjnego Centrum Technologicznego ABB).
4. Wzmacnianie u uczennic pewności siebie oraz doświadczania radości z zaangażowania się w pracę badawczą.

Krótki opis projektu:

Pięć uczennic klas VIII z krakowskich szkół podstawowych będzie miało możliwość zaangażowania się w rozwiązanie problemu inżynierskiego z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Uczennice wspólnie z naukowcami Korporacyjnego Centrum Technologicznego ABB będą pracowały nad rozwiązaniem problemu w siedzibie Centrum, przy ul. Starowiślnej 13A w Krakowie. Zaplanowano trzy dwugodzinne spotkania jeden raz w tygodniu. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 roku.
Poszczególne etapy projektu będą filmowane i w efekcie końcowym powstanie dwuminutowy film o wynikach pracy uczestników projektu. Film będzie upubliczniony na stronie internetowej PPP2 a link do filmu zostanie przesłany do wszystkich szkół podstawowych wraz z informacją o efektach projektu.

Cykl metody badawczej:

1. Stworzenie zespołu (uczennice, naukowcy, inżynierowie).
2. Nazwanie problemu, nad czym będziemy pracować.
3. Zbieranie wiedzy.
4. Stawianie pytań badawczych po rozpoznaniu tematu.
5. Sformułowanie hipotezy, przypuszczenia, które będzie testowane.
6. Zaplanowanie eksperymentu, który pozwoli sprawdzić hipotezę.
7. Testowanie hipotezy. Przeprowadzenie zaplanowanego eksperymentu.
8. Zapisywanie spostrzeżeń i uwag w trakcie eksperymentu.
9. Analiza wyników.
10. Formułowanie wniosków. Potwierdzenie lub obalenie hipotezy.
11. Upowszechnienie wyników badania.

Zgłoszenie do projektu

Szkoła podstawowa zgłasza uczennicę do projektu za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie www projektu: inzynierki.poradnia2krakow.pl lub poradnia2krakow.pl wraz z podanymi poniżej załącznikami.
Formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z wymaganymi załącznikami można również przesłać na adres: danutakomorowska@poradnia2krakow.pl

1. W formularzu zgłoszeniowym należy podać imię i nazwisko uczennicy, nazwą i adres szkoły.
2. Koniecznym załącznikiem jest link Youtube (z hasłem – w przypadku ograniczeń dostępu) z nagraniem wypowiedzi uczennicy.

Charakterystyka nagrania: Na wstępie uczennica podaje swoje imię i nazwisko oraz nazwę szkoły. W dalszej części informuje o tym, czym się interesuje i jak stara się rozwijać własne zainteresowania oraz przedstawia powody, dla których chciałaby wziąć udział w projekcie. Nagranie nie może trwać dłużej niż 30 sekund.

3. Zgoda rodziców na udział córki w projekcie.
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska córki oraz pełnej nazwy szkoły, której jest uczennicą.
5. Zgoda na upublicznienie wizerunku.

Zgłoszenie uczennic do udziału w projekcie będą przyjmowane do 15 października 2023r.

Do kwalifikacji uczennic do projektu dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie powoła zespół:
Dyrektor PPP2 – przewodniczący zespołu
Doradca zawodowy PPP2 – członek zespołu
Przedstawiciel ABB – członek zespołu
Wykaz 5. uczennic zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie zamieszczony 20 października 2023 r. na stronie inzynierki.poradnia2krakow.pl oraz poradnia2krakow.pl
Na wszystkie pytania dotyczące projektu odpowie Danuta Komorowska, doradca zawodowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie
danutakomorowska@poradnia2krakow.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Pobierz plakat

DLA RODZICÓWDla rodziców

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓWDla uczniów

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi.
Kontakt z doradcami możliwy jest telefonicznie lub mailowo pod adresem:
doradcyzawodowi@poradnia2krakow.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELIDla nauczycieli

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomondo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
Portal Edukacyjny
Edunews
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Członkowstwo w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego
Parasol
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Kuratorium
Okręgowa Komisja Edukacyjna
Pociąg do kariery
Wojewódzki Urząd Pracy
Instytut Terapii i Edukacji Społecznej

Ustawienia dostępności