Uśmiechnięte twarze rodziców z córką na spotkaniu z gościemZdjęcie uśmiechniętej rodziny - rodzice, córka i synMama pomaga rysować małej córceMężczyzna - nauczyciel pokazuje uczniom coś w ich zeszycie
NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

PEDAGODZY

MGR ANNA CIEĆKIEWICZ
Pedagog. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Diagnozuje pedagogicznie specyficzne trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia). W ramach zespołu do spraw dyskalkulii organizuje spotkania z nauczycielami matematyki szkół podstawowych.

MGR ANNA GOŚ
Pedagog, doradca zawodowy, trener kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz rozwijające umiejętność uczenia się. Wspiera młodzież w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej poprzez konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe.

MGR ROKSANA KOCIOŁEK – KASZYŃSKA
Pedagog, socjoterapeuta, biblioterapeuta. W pracy warsztatowej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi wykorzystuje elementy biblio- i bajkoterapii. Członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego oraz Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie. Zajmuje się działaniami profilaktycznymi, w szczególności z zakresu zdrowia psychicznego. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne oraz rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, a także warsztaty edukacyjno-profilaktyczne. Realizatorka programu „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. W 2015 roku otrzymała honorową odznakę Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

MGR DANUTA KOMOROWSKA
Doradca zawodowy, oligofrenopedagog. Posiada doświadczenie w prowadzeniu konsultacji indywidualnych oraz zajęć grupowych dla różnych grup odbiorców.
Wspiera uczennice i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych w oparciu o ich potencjał osobisty, możliwości edukacyjne, sytuację na rynku edukacji i rynku pracy.

MGR MICHAŁ KOWALSKI
Pedagog społeczno-opiekuńczy i resocjalizacji, socjoterapeuta. Zajmuje się problematyką uzależnień. Prowadzi grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz spotkania indywidualne w zakresie grup socjoterapeutycznych oraz wsparcia rodziców dzieci z problemami emocjonalnymi. Prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych i nauczycieli z zakresu trzech stopni profilaktyki uzależnień. Zajmuje się również konsultacjami indywidualnymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych problemem uzależnienia w domu lub rodzinie.

MGR EWA KRUK – KRYMULA
Dyplomowany doradca zawodowy, certyfikowany trener zarządzania MATRIK, pedagog, coach – w trakcie procesu certyfikacji w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Od wielu lat wspiera osoby w różnym wieku i sytuacjach w poszukiwaniu drogi zawodowej i edukacyjnej. Prowadzi konsultacje indywidualne oraz szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego, rozwijania kompetencji uniwersalnych i zdolności uczenia się. Autorka licznych publikacji, ćwiczeń i testów predyspozycji zawodowych.

MGR EWA MAYER
Pedagog, terapeuta pedagogiczny. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Prowadzi terapię z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Diagnozuje pedagogicznie specyficzne trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia).

MGR BEATA OPROCHA
Doradca zawodowy, pedagog specjalny, socjolog. Zajmuje się problematyką rynku pracy, w tym także chronionego, wspiera młodzież w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej poprzez poradnictwo indywidualne i zajęcia grupowe.

MGR EWA RYBSKA
Pedagog. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, ogólnorozwijające i grupę terapeutyczną dla dzieci z ADHD.

MGR EWA SKOWRON – KOSEK
Pedagog, terapeuta. Zajmuje się indywidualną terapią dzieci i młodzieży, systemową terapią rodzin oraz psychoedukacją rodziców.

MGR ANNA SZAFRAŃSKA
Pedagog. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

DLA RODZICÓWDla rodziców

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓWDla uczniów

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi.
Kontakt z doradcami możliwy jest telefonicznie lub mailowo pod adresem:
doradcyzawodowi@poradnia2krakow.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELIDla nauczycieli

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomondo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
Portal Edukacyjny
Edunews
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Członkowstwo w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego
Parasol
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Kuratorium
Okręgowa Komisja Edukacyjna
Pociąg do kariery
Wojewódzki Urząd Pracy
Instytut Terapii i Edukacji Społecznej

Ustawienia dostępności