Uśmiechnięte twarze rodziców z córką na spotkaniu z gościemZdjęcie uśmiechniętej rodziny - rodzice, córka i synMama pomaga rysować małej córceMężczyzna - nauczyciel pokazuje uczniom coś w ich zeszycie
NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DOKUMENTACJI NA ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

Dokumentację na Zespół Orzekający przyjmują członkowie Zespołu Orzekającego, ewentualnie inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu Orzekającego. Dokumentacja przyjmowana jest w godzinach pracy poradni. Może też być dostarczona za pośrednictwem poczty lub przez ePUAP . Dokumentacja powinna być składana na wzorach formularzy dostępnych w poradni oraz do pobrania ze strony internetowej poradni.

Dokumentacja wymagana do Zespołu Orzekającego:

1. Wniosek rodzica/opiekuna prawnego/osoby pełnoletniej (wszystkie rubryki wniosku wypełnione łącznie z uzasadnieniem, podpis składającego wniosek)
2. Zaświadczenie lekarskie podbite pieczątka imienną specjalisty i pieczątką nagłówkowa placówki
3. Informacja ze szkoły lub placówki, do której dziecko uczęszcza o funkcjonowaniu na terenie szkoły lub przedszkola
4. Aktualne wyniki badań psychologicznych oraz pedagogicznych (jeżeli dziecko jest uczniem) i logopedycznych w przypadku afazji.

W przypadku braku aktualnych badań psychologicznych, pedagogicznych lub logopedycznych (w przypadku afazji) wnioskodawca jest kierowany przez Przewodniczącego Zespołu Orzekającego do odpowiedniego specjalisty, opiekującego się daną placówką poradni w celu przeprowadzenia niezbędnych badań diagnostycznych. Istnieje możliwość wykonania wskazanych badań w dowolnej placówce wybranej przez rodzica. W momencie skompletowania pełnej dokumentacji wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego, na którym sprawa będzie rozpatrywana.

DLA RODZICÓWDla rodziców

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓWDla uczniów

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi.
Kontakt z doradcami możliwy jest telefonicznie lub mailowo pod adresem:
doradcyzawodowi@poradnia2krakow.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELIDla nauczycieli

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomondo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
Portal Edukacyjny
Edunews
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Członkowstwo w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego
Parasol
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Kuratorium
Okręgowa Komisja Edukacyjna
Pociąg do kariery
Wojewódzki Urząd Pracy
Instytut Terapii i Edukacji Społecznej

Ustawienia dostępności