Uśmiechnięte twarze rodziców z córką na spotkaniu z gościemZdjęcie uśmiechniętej rodziny - rodzice, córka i synMama pomaga rysować małej córceMężczyzna - nauczyciel pokazuje uczniom coś w ich zeszycie
NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

 

TEMAT/NAZWA

OPIS

PROWADZĄCY

“Terapia ręki”

 

Zajęcia wskazują, jak sami możemy pomóc swojemu dziecku stosując ćwiczenia rozmachowe, manualne i precyzyjne korzystając z prostych przedmiotów, które najczęściej mamy w domu.

Joanna Ratayska-Buczek

„Trzylatek w przedszkolu”.

 

Prelekcja :

– charakterystyka rozwoju dziecka  rozpoczynającego przedszkole,

– co warto wiedzieć, aby ułatwić dziecku adaptację do przedszkola – co pomaga, a co przeszkadza,

– czy każde dziecko jest gotowe, by pójść do przedszkola?

Agnieszka Wolak, Katarzyna Owsiany

„Dojrzałość szkolna”.

Prelekcja:

– co to znaczy, że dziecko jest gotowe, aby rozpocząć naukę szkolną,

– jak wspierać rozwój dziecka, żeby sprostało wymaganiom szkolnym.

Agnieszka Wolak, Małgorzata Wolska, Katarzyna Owsiany

Przygotowanie trzylatka do rozpoczęcia przedszkola.

Wykład interaktywny dla rodziców.

Agata Orzeł-Żukowska

Dojrzałość szkolna.

Wykład interaktywny dla rodziców.

Agata Orzeł-Żukowska     

„Dobry start” – zajęcia grupowe dla dzieci wraz z rodzicami przygotowujące do nauki szkolnej.

Zajęcia grupowe usprawniające rozwój psychomotoryczny przygotowujący do nauki czytania i pisania dla dzieci, które:

– mają słabszą sprawność grafomotoryczną,

– wolne tempo pracy manualnej,

– są leworęczne lub oburęczne,

– mają trudności z dzieleniem wyrazów na głoski i sylaby,

– mają wadę wymowy.

Małgorzata Wolska,

Anna Szafrańska, Katarzyna Owsiany

 

 

„Ruch rozwijający” – zajęcia grupowe dla dzieci do 7 roku życia i ich rodziców.

Ruch, dobra zabawa, niezwykłe podróże w wyobraźni – uczą dzieci, jak być w grupie z innymi i czerpać z tego radość.

Zajęcia prowadzone są Metodą  Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, wspierają głównie rozwój emocjonalny i społeczny, a także kształtują relację dziecko – rodzic.

Agnieszka Wolak, Małgorzata Wolska,

Katarzyna Owsiany,

Anna Szafrańska, Joanna Ratayska-Buczek

„Wspólnie bawimy się i uczymy” – zajęcia dla dzieci 6-7
letnich, z grupy ryzyka dysleksji.

Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci, które z powodu nieharmonijnego rozwoju mają trudności
w radzeniu sobie z wymaganiami programowymi przedszkola i szkoły, co niekorzystnie wpływa na ich samoocenę, emocje i relacje z innymi. Poprzez odpowiednio dobrane zabawy, wspomagamy rozwój poznawczy i
emocjonalno-społeczny dzieci, pomagając im przygotować się do roli ucznia.

Agnieszka Wolak

Zajęcia dla rodziców pt. „Jak ćwiczyć z dzieckiem czytanie i pisanie”.

Warsztat edukacyjny dla rodziców klas pierwszych dotyczący praktycznych metod nauki czytania i pisania.

Anna Szafrańska

„Kuchenna logopedia” – ćwiczenia logopedyczne dla zabieganych rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasach „0””.

Zajęcia warsztatowe dotyczące profilaktyki logopedycznej, czyli ćwiczenia narządów mowy, które można przeprowadzić wykorzystując produkty spożywcze. Rodzice wykonują podczas spotkania ćwiczenia, aby się one utrwaliły i byli w stanie powtarzać je w domu ze swoim dzieckiem. Na spotkaniu prezentowane są również pomoce logopedyczne, które można samemu przygotować.

Joanna Ratayska-Buczek

„Jak pomóc dziecku uczyć się efektywnie?”

Wzmocnienie kompetencji rodziców w zakresie metod i technik ułatwiających uczenie się na co dzień.

Ewa Kruk-Krymula

„Jak pomóc dziecku zaplanować karierę edukacyjno-zawodową?”

Wzmocnienie kompetencji rodziców w zakresie wiedzy dotyczącej rynku edukacji i pracy, a także praktyczne wskazówki dotyczące umiejętności motywowania dziecka do realizacji wymarzonych celów.

Ewa Kruk-Krymula

„Moje dziecko wybiera zawód – rodzic pierwszym doradcą.”

Prelekcja dla rodziców uczniów gimnazjum informująca o typach szkół ponadgimnazjalnych, zasadach rekrutacji, oraz aspektach wyboru zawodu.

Beata Oprocha

Szkoła dla rodziców i wychowawców – cz.I.

Warsztaty edukacyjne zwiększające kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców.

Program uczy umiejętności budowania prawidłowych relacji między rodzicami a dziećmi opartych na dialogu i otwartej komunikacji.
Program jest realizowany w wymiarze 40 godz. podczas 10 spotkań.

Tematy spotkań:

1. Cele wychowania

2. Granice i wymagania

3. Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć

4. Jak pomóc dzieciom by radziły sobie z własnymi uczuciami

5. Zachęcanie do współpracy

6. Zamiast stosowania kar

7. Rozwiązywanie konfliktów

8. Zachęcanie do samodzielności

9. Uwalnianie dzieci od grania ról

10. Pomocne pochwały i zachęty.

Ewa Skowron

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych pomocą socjoterapeutyczną (Grupa Srebro).

Wymiana doświadczeń i informacji oraz wsparcie.

Michał Kowalski,

Małgorzata Słomka

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych pomocą socjoterapeutyczną (Grupa Alfa).

Wymiana doświadczeń i informacji oraz wsparcie.

Michał Kowalski,

Małgorzata Słomka

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera.

Psychoedukacja, wymiana doświadczeń i informacji, propagowanie wiedzy o zespole Aspergera.

Ewa Rybska,

Małgorzata Słomka

Spotkania tematyczne dla rodziców.

Psychoedukacja rodziców dotycząca problematyki rozwojowej, wychowawczej, trudności w nauce i zachowaniu.

Agnieszka Kielnar-Świętoniowska

Konsultacje grupowe dla rodziców i nauczycieli.

Udział w zespole rodziców i nauczycieli, powstałym w celu szukania wyjścia z sytuacji kryzysowej związanej z konkretnym uczniem lub klasą oraz stworzenia programu kompleksowej pomocy.

Agnieszka Kielnar-Świętoniowska

Psychoedukacja rodziców.

Spotkania mające na celu wspomaganie umiejętności wychowawczych rodziców.

Agnieszka Kielnar-Świętoniowska

 

DLA RODZICÓWDla rodziców

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓWDla uczniów

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi.
Kontakt z doradcami możliwy jest telefonicznie lub mailowo pod adresem:
doradcyzawodowi@poradnia2krakow.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELIDla nauczycieli

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomondo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
Portal Edukacyjny
Edunews
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Członkowstwo w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego
Parasol
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Kuratorium
Okręgowa Komisja Edukacyjna
Pociąg do kariery
Wojewódzki Urząd Pracy
Instytut Terapii i Edukacji Społecznej

Ustawienia dostępności