Uśmiechnięte twarze rodziców z córką na spotkaniu z gościemZdjęcie uśmiechniętej rodziny - rodzice, córka i synMama pomaga rysować małej córceMężczyzna - nauczyciel pokazuje uczniom coś w ich zeszycie
NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

 

TEMAT/NAZWA

OPIS

PROWADZĄCY

„Dobry start” – zajęcia grupowe dla dzieci przygotowujące do nauki szkolnej.

Łatwe wzory do pisania, wierszyki i piosenki przy rytmicznej muzyce z zabawami ruchowymi przygotowujące dzieci do nauki czytania i pisania.

Małgorzata Wolska,

Anna Szafrańska, Katarzyna Owsiany

 

„Ruch rozwijający” – zajęcia grupowe dla dzieci do 7 roku życia i ich rodziców.

Ruch, dobra zabawa, niezwykłe podróże w wyobraźni – uczą dzieci, jak być w grupie z innymi i czerpać z tego radość.

Zajęcia prowadzone są Metodą  Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, wspierają głównie rozwój emocjonalny i społeczny, a także kształtują relację dziecko – rodzic.

Agnieszka Wolak,

Małgorzata Wolska, Katarzyna Owsiany,

Anna Szafrańska,

Joanna Ratayska-Buczek

„Wspólnie bawimy się i uczymy” – zajęcia dla dzieci 6-7 letnich z grupy ryzyka dysleksji.

Zajęcia w formie zabaw, wspomagające rozwój poznawczy i emocjonalno-społeczny dzieci w celu przygotowania do roli ucznia.

Agnieszka Wolak

„Zdolny maluch”.

Warsztaty optymalnego wspierania rozwoju małego dziecka.

Katarzyna Owsiany

Grupowe zajęcia dla uczniów zdolnych.

 

 

Zajęcia rozwijające zdolności kreatywne u uczniów zdolnych oraz sferę emocjonalno – społeczną.

Katarzyna Owsiany

„Klasowa integracja muzyką i tańcem dla uczniów klas pierwszych”.

Tańce integracyjne oraz zabawy ruchowe z muzyką służące wzmocnieniu więzi koleżeńskich, lepszemu funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej przeznaczone dla klas pierwszych szkoły podstawowej, prowadzone na początku roku szkolnego

Anna Szafrańska

Grupa socjoterapeutyczna dla uczniów szkół podstawowych „Srebro”.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem i zaistniałymi problemami społeczno-emocjonalnymi.

Dodatkowo: grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych pomocą – wymiana doświadczeń, informacji oraz wsparcie.

Michał Kowalski, Małgorzata Słomka

Grupa socjoterapeutyczna dla uczniów szkół podstawowych „Alfa”.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem i zaistniałymi problemami społeczno-emocjonalnymi.

Dodatkowo: grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych pomocą – wymiana doświadczeń, informacji oraz wsparcie.

Michał Kowalski, Małgorzata Słomka

Zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień alkoholowych, narkotykowych oraz Internetu i cyberprzemocy.

Zajęcia warsztatowe na temat uzależnień.

Michał Kowalski

Wykład interaktywny dla rodziców.

Dojrzałość szkolna.

Agata Orzeł-Żukowska     

Trening integracyjny.

Warsztat różnorodnych ćwiczeń i zabaw ruchowych oraz koncepcyjnych, pomagających zintegrować klasę na różnych etapach edukacji.

Ewa Kruk-Krymula

„Jak uczyć się efektywnie?”

 

Warsztat, którego celem jest nauczenie uniwersalnych, praktycznych metod uczenia się. Zastosowanie map myśli i wielu innych sposobów na zapamiętywanie, optymalne wykorzystanie czasu w szkole i zwiększenie ilości czasu przeznaczonego na wypoczynek.

Ewa Kruk-Krymula

Trening twórczego myślenia.

 

Warsztat ciekawych metod, stosowanych w psychodydaktyce kreatywności, usprawniających pracę umysłową. Metody: drama, rysunek, praca w grupach i ćwiczenia indywidualne.

Ewa Kruk-Krymula

„Jak radzić sobie ze stresem?”

Warsztat dotyczący pojęcia stresu i technik relaksacyjnych; elementy pracy z ciałem, metody i ćwiczenia obniżające napięcie w sytuacjach trudnych.

Ewa Kruk-Krymula

Trening komunikacji i autoprezentacji.

Warsztat dotyczący skutecznego porozumiewania się w grupie, technik asertywności oraz autoprezentacji, również w wystąpieniach publicznych.

Ewa Kruk-Krymula

Przygotowanie do planowania kariery edukacyjno-zawodowej.

 

Zajęcia interaktywne z zakresu najważniejszych informacji dotyczących rynku edukacji i pracy oraz optymalnego przygotowania się do wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej. Metody: prezentacja, mini-wykład, ćwiczenia w małych grupach i ćwiczenia indywidualne.

Ewa Kruk-Krymula

Warsztaty: „Wybieram zawód czy szkołę?”

Zajęcia grupowe dla uczniów kl. II i III gimnazjum związane z wyborem  szkoły ponadgimnazjalnej.

Beata Oprocha

Warsztaty: „Moje atuty moją siłą”.

Zajęcia grupowe dla uczniów kl. I i II gimnazjum związane z określeniem mocnych i słabych stron uczniów niezbędnych przy wyborze zawodu.

Beata Oprocha

Warsztaty: „Czy choroba przeszkadza w spełnianiu marzeń?”

Zajęcia grupowe dla uczniów kl. II i III gimnazjów specjalnych i integracyjnych związane w wyborem  zawodu ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia i kondycji psychofizycznej młodzieży.

Beata Oprocha

Warsztaty: „A może będę … ksieżniczką”

Zajęcia grupowe dla uczniów klas V i VI opowiadające o świecie zawodów, mające na celu zainteresowanie dzieci swoją przyszłością.

Beata Oprocha

Maraton filmowy.

Pokaz filmów zawodoznawczych dla uczniów klas II i III.

Beata Oprocha

„Jak uczyć się skutecznie, szybko i przyjemnie” – warsztaty dla młodzieży ponadgimnazjalnej.

Praca nad motywacją, wiarą w siebie, planowaniem, oraz ukierunkowaniem na cel. Techniki doskonalące uczenie się i radzenie sobie ze stresem.

Beata Wiercioch

Grupa dla młodzieży ponadgimnazjalnej- wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego.

Zajęcia w zakresie następujących tematów: jak radzić sobie ze stresem, poznawanie swoich zasobów, budowanie poczucia własnej wartości,
usprawnianie sposobów porozumiewania się.

Beata Wiercioch, Ewa Skowron

Warsztaty klasowe – integracyjne.

Warsztaty mają na celu integrację zespołu klasowego, prezentację swoich mocnych stron oraz oczekiwań i obaw wobec nowej szkoły.

Ewa Skowron

Warsztaty tematyczne dla klas.

Zajęcia dostosowane do problemu występującego w zespole klasowym w sytuacjach kryzysowych.

Katarzyna Owsiany

 

Psychoterapia grupowa.

Cotygodniowe spotkania grupy gimnazjalistów z dwójką terapeutów, pomagające im w pokonywaniu indywidualnych trudności społecznych i emocjonalnych.

Agnieszka Kielnar-Świętoniowska, Jakub Zięba

DLA RODZICÓWDla rodziców

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓWDla uczniów

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi.
Kontakt z doradcami możliwy jest telefonicznie lub mailowo pod adresem:
doradcyzawodowi@poradnia2krakow.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELIDla nauczycieli

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomondo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
Portal Edukacyjny
Edunews
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Członkowstwo w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego
Parasol
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Kuratorium
Okręgowa Komisja Edukacyjna
Pociąg do kariery
Wojewódzki Urząd Pracy
Instytut Terapii i Edukacji Społecznej

Ustawienia dostępności