Uśmiechnięte twarze rodziców z córką na spotkaniu z gościemZdjęcie uśmiechniętej rodziny - rodzice, córka i synMama pomaga rysować małej córceMężczyzna - nauczyciel pokazuje uczniom coś w ich zeszycie
NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

Informujemy, iż w naszym mieście powstało niedawno Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą. Wyłonione ono zostało przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w celu realizacji działań w zakresie wspierania nauczycieli w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Pierwszym etapem prac Ośrodka jest szczegółowa diagnoza potrzeb poszczególnych szkół, w tym indywidualne konsultacje dla dyrektorów. W ramach prac Centrum nauczyciele i specjaliści będą mogli korzystać ze wsparcia specjalistycznego, superwizji, zajęć modelowych i innych metod wsparcia. Dzięki dofinansowaniu będzie mógł również zostać zakupiony profesjonalny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne potrzebne do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Lider SCWEW podpisał deklarację współpracy z dyrektorami krakowskich poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP nr 1, PPP nr 2 i PPP nr 4) oraz z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dyrektor MCDN podpisując deklarację współpracy zapewnił o pomocy w zakresie realizacji potrzeb szkoleniowych oraz utworzenia sieci współpracy i wsparcia dla nauczycieli.
Więcej szczegółów o działalności Ośrodka znajdą Państwo na stronie

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/

oraz
https://www.centrum-autyzmu.pl/struktura,scwew-specjalistyczne-centrum-wspierajace-edukacje-wlaczajaca
https://www.centrum-autyzmu.pl/aktualnosci,pokaz,849,scwew-spotkanie-z-dyrektorami-ppp


DLA RODZICÓWDla rodziców

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓWDla uczniów

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi.
Kontakt z doradcami możliwy jest telefonicznie lub mailowo pod adresem:
doradcyzawodowi@poradnia2krakow.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELIDla nauczycieli

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomondo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
Portal Edukacyjny
Edunews
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Członkowstwo w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego
Parasol
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Kuratorium
Okręgowa Komisja Edukacyjna
Pociąg do kariery
Wojewódzki Urząd Pracy
Instytut Terapii i Edukacji Społecznej

Ustawienia dostępności