Uśmiechnięte twarze rodziców z córką na spotkaniu z gościemZdjęcie uśmiechniętej rodziny - rodzice, córka i synMama pomaga rysować małej córceMężczyzna - nauczyciel pokazuje uczniom coś w ich zeszycie
NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, terapeutów i psychologów szkolnych, którzy chcą wzmacniać swoje kompetencje zawodowe poprzez analizę trudności wychowawczych i relacyjnych w środowisku pracy na „Grupowy trening Balintowski”. Grupa spotykać się będzie cyklicznie w naszej Poradni, prowadzić ją będzie mgr Katarzyna Owsiany – certyfikowany lider Grup Balinta z koliderem mgr Ewą Skowron-Kosek.
Spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych osób odbędzie się: 25 września 2018 r. (wtorek) w godz. 15.00–16.30.
Systematyczna praca w „Grupach Balinta” pozwala lepiej wykorzystywać posiadane kompetencje i zmniejsza obciążenie związane z wykonywanym zawodem, przez co jest istotnym elementem profilaktyki wypalenia zawodowego. Uczestnicy mogą otrzymać zaświadczenie udziału wydane przez Polskie Stowarzyszenie Balintowskie.
Zgłoszenia i dodatkowe informacje: tel. 12 415–69–68, mail: k.owsiany@onet.pl lub poradnia2krakow@op.pl

Szczegółowe cele grupy:
Doskonalenie umiejętności w zakresie budowania relacji z uczniem i jego rodziną, lepsze wzajemne zrozumienie, większa elastyczność i twórcza postawa wobec problemów pracy wychowawczej;

Rozwijanie satysfakcjonujących relacji w środowisku pracy; szukanie sposobów poprawy wzajemnego kontaktu ze współpracownikami, osobami i instytucjami;

Poszerzenie zdolności intrapersonalnych nauczyciela/wychowawcy/pedagoga; rozwijanie świadomości własnych emocji, indywidualnej wrażliwości, własnych trudności i ograniczeń oraz praca nad nimi;

Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych; wymiana informacji emocjonalnych; rozwijanie zdolności wiązania informacji emocjonalnych z informacjami poznawczymi;

Poprawa kompetencji zawodowych poprzez analizę trudności wychowawczych, relacyjnych i osobistych w pracy nauczyciela;

Radzenie sobie ze stresem; uzyskanie stanu odbarczenia emocjonalnego oraz odreagowania napięcia wewnętrznego dzięki pracy w grupie i jej wsparciu.

PROPONOWANE TERMINY SPOTKAŃ W PPP2
w godz. 15.00–16.30 (czwartki)

9 października 2018
8 listopada 2018
6 grudnia 2018
3 stycznia 2019
7 lutego 2019
7 marca 2019
4 kwietnia 2019
16 maja 2019
6 czerwca 2019

ZAPRASZAMY!

DLA RODZICÓWDla rodziców

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓWDla uczniów

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi.
Kontakt z doradcami możliwy jest telefonicznie lub mailowo pod adresem:
doradcyzawodowi@poradnia2krakow.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELIDla nauczycieli

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomondo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
Portal Edukacyjny
Edunews
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Członkowstwo w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego
Parasol
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Kuratorium
Okręgowa Komisja Edukacyjna
Pociąg do kariery
Wojewódzki Urząd Pracy
Instytut Terapii i Edukacji Społecznej

Ustawienia dostępności