NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Dawać poMOC! – znaczenie współpracy instytucji pomocowych w procesie wychowania młodzieży i zapobieganiu patologii”, która odbędzie się 27 września 2018 r. w godz. 9:00 – 15:00 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33. Organizatorem wydarzenia jest działający przy naszej Poradni Zespół Współpracy Międzyinstytucjonalnej, w którego skład wchodzą pracownicy Poradni, Policji, Straży Miejskiej, Kuratorzy Sądowi i pracownicy MOPS. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji oraz Pracownia Diagnoz Pedagogicznych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Konferencja jest podsumowaniem 10 lat istnienia Zespołu Współpracy Międzyinstytucjonalnej, którego skład na przestrzeni czasu znacząco się powiększył. Ma ona na celu podkreślenie roli współpracy różnych instytucji pomocowych działających na rzecz dziecka. Dzięki wspólnym wysiłkom uczestników zespołu oraz Uniwersytetów i Szkół Wyższych miasta Krakowa możliwe było udzielenie profesjonalnej pomocy setkom dzieci. Doświadczeniami z lat pracy chcielibyśmy podzielić się z Państwem właśnie dzięki tej konferencji.
Wymagana jest rejestracja elektroniczna (do 25 września) poprzez link:
https://dawacpomoc2018.konfeo.com
Znajdą go Państwo również w prawym menu naszej strony.
Kontakt w sprawie konferencji możliwy jest pod numerem telefonu 12 4156968 lub adresem e-mail: dawacpomoc2018@gmail.com

"Dawać poMOC! – znaczenie współpracy instytucji pomocowych w procesie wychowania
młodzieży i zapobieganiu patologii.

Program:

9:00 – 9:45 – Rejestracja

9:45 – 10:00 – Otwarcie konferencji, powitanie
uczestników

10:00 – 10:20 –  „10 lat Zespołu Współpracy Międzyinstytucjonalnej
– działającego przy PPP2”

10:20 – 10:50 – Prof. dr hab. Józef Gierowski„Opiniowanie
sądowo-psychologiczne w sprawach rodzinnych i nieletnich”.

10:50  – 11:05 – Przerwa Kawowa

11:05 – 11:35 – Dr Barbara Ostafińska-Molik – „Trafność
i rzetelność diagnozy vs konsekwencje rozbieżności diagnozy. Czy z różnicy może
wypłynąć korzyść? Słów kilka o diagnozie zaburzeń zachowania”.

11:35 – 12:05 – Dr Krzysztof Nowakowski – „Czynniki
ochronne w profilaktyce nieprzystosowania społecznego
”.

12:05 – 12:35 – Dr Piotr Nowak – „Czy zawsze
zaburzenia zachowania są zaburzeniami zachowania – analiza przypadku”.

12:35 – 13:05 – Ks. Dr Matthew Devereux – „Smartfonowe
dzieci?
”.

13:05 – 13:30 – II przerwa kawowa

13:45 – Rozpoczęcie seminariów, ul. Krupnicza 2

Seminarium I
Orange – „Bezpieczeństwo w sieci”. –  Joanna Kozicka, Arkadiusz Nida.

Seminarium II
– Straż Miejska, Policja – „Działania profilaktyczne podejmowane przez służby
mundurowe w oświacie”.
– Paweł Zaborski, Paweł Roszkowski

Seminarium III
– MOS, MOW – „Kiedy zagrożeni niedostosowaniem a kiedy niedostosowani
społecznie czyli kiedy MOS, kiedy MOW?
– Beata Brzezińska, Joanna
Ignatowicz-Nikiel

Seminarium IV
– MOPS, Kurator Sądowy – „Praca z przypadkiem indywidualnym – studium
przypadku”
. – Kurator Zawodowy mgr Mirosława Pomykalska, Pracownik socjalny
mgr Katarzyna Świerczek; Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Krakowie Filia nr 2, Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej mgr Małgorzata Suryjak; Pracownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Filia nr 7

Seminarium V
Fred, MONAR – „Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie profilaktyki i
psychoterapii młodzieży używającej substancji psychoaktywnych”
– Mgr
Katarzyna Krzykawska, Mgr Katarzyna Niklas-Wołoszyn

Seminarium VI
– OHP – „Metody pracy doradczej z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem
społecznym”
– Alicja Słysz

15:00 – Zakończenie konferencji

 

POBIERZ PROGRAM


Pobierz plakat

DLA RODZICÓW

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓW

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi. Oprócz spotkań bezpośrednich na terenie Poradni, możliwa jest konsultacja za pośrednictwem poczty mailowej. Swoje pytania kieruj na adres doradca.poradnia2@op.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELI

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomonodo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl