NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

W dniu 27 września 2018 r. zorganizowaliśmy konferencję „Dawać poMOC! – znaczenie współpracy instytucji pomocowych w procesie wychowania młodzieży i zapobieganiu patologii. Jej inicjatorem był działający przy naszej Poradni Zespół Współpracy Międzyinstytucjonalnej, w którego skład wchodzą pracownicy Poradni, Policji, Straży Miejskiej, Kuratorzy Sądowi i pracownicy MOPS. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji oraz Pracownia Diagnoz Pedagogicznych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Konferencja miała charakter jubileuszowy i była podsumowaniem 10 lat istnienia Zespołu Współpracy Międzyinstytucjonalnej, którego skład na przestrzeni czasu znacząco się powiększył. Podczas konferencyjnych prezentacji i seminariów dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami, mogliśmy poszerzyć wiedzę na temat opiniowania w sprawach rodzinnych, diagnozowania zaburzeń zachowania, komunikacji między rodzicami a dziećmi, bezpieczeństwa w sieci, przestępczości nieletnich, profilaktyki i terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych i wielu innych. Dziękujemy naszym instytucjom partnerskim za wszystkie lata współpracy, a prelegentom i uczestnikom konferencji – za obecność w tym ważnym dla nas dniu. Z pewnością razem możemy więcej!
Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć:

DLA RODZICÓW





W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓW





Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi. Oprócz spotkań bezpośrednich na terenie Poradni, możliwa jest konsultacja za pośrednictwem poczty mailowej. Swoje pytania kieruj na adres doradca.poradnia2@op.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELI





Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomonodo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl