Wspomaganie szkół i przedszkoli realizowane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną nr 2 jest organizowane i koordynowane przez zespół ds. wspomagania.
Skład zespołu:
Dyrektor PPP2: mgr Elwira Zadęcka
Koordynator merytoryczny, doradca metodyczny: mgr Urszula Grygier
Koordynator ds. administracyjnych: p. Małgorzata Cyrson

Doradca metodyczny:
1. Realizuje zadania wynikające z prowadzenia przez PPP2:
- kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli
- sieci współpracy i samokształcenia (sieci problemowe: Dyrektorów, Animatorów Rozwoju Szkoły, Opiekunów Rozwoju Szkoły, Koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia)
2. Prowadzi wsparcie metodyczne dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli w obszarach tematycznych:
- awans zawodowy nauczycieli
- warsztat metodyczny nauczycieli przyrody i biologii
- realizacja wymagań wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego
- praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- ocenianie szkolne w tym ocenianie kształtujące
- innowacje pedagogiczne
- ewaluacja pracy szkoły
- praca zespołów nauczycieli


powrót
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: