Zapraszamy na XV Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Jak uczyć, aby uczeń uczył się? ” - 25 listopada 2017 w godz. 8:30 – 14:00 w siedzibie I LO Pl. Na Groblach 9.

Program Forum – 25 listopada 2017
I LO, Pl. Na Groblach 9, Kraków

Konferencja organizowana jest w ramach wsparcia metodycznego nauczycieli przez doradcę metodycznego Urszulę Grygier.

 

8.30 – 9.00

 

Rejestracja uczestników

 

9.00  –  9.20

 

Otwarcie XV  Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

9.20  - 10.20

„Kognitywistyka w pedagogice"– ks. prof. dr. hab. Józef Bremer SJ, Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie

10.20 – 11.20

„Co robi pamięć, gdy się uczymy? – dr Krzysztof T. Piotrowski, psycholog, pracownik Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Muzycznej w Krakowie

11.20 – 12.00              Przerwa na kawę / herbatę

12.00 – 12.50

Nauczanie przedmiotów przyrodniczych oparte na dociekaniu naukowym” – dr Robert Czuchnowski , Wydziałowe Centrum Dydaktyki Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,

Uniwersytet Jagielloński

12.50 – 13.40

Zanurzeni w mediach w ławce szkolnej” – dr Beata Jancarz- Łanczkowska, wicedyrektor ORE

13.40 – 14.00

 
Podsumowanie i zakończenie forum
 

 

 

Konieczne jest potwierdzenie udziału do dnia 21 listopada 2017

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w Forum jest bezpłatny.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia po zakończeniu Forum.

 

Zgłoszenia prosimy kierować wyłącznie elektronicznie na adres: wspomaganieppp2@gmail.com

Pobierz program
powrót 
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: