11 maja odbyło się kolejne spotkanie sieci Opiekunów Rozwoju Szkoły Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2. Podczas spotkania dokonaliśmy analizy dotychczasowych działań realizowanych w ramach wspomagania szkół i przedszkoli. Podzieliliśmy się dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi realizacji warsztatu diagnostycznego. Zostały omówione różne propozycje metod diagnostycznych i ich przydatność w czasie realizowanej diagnozy. Doprecyzowaliśmy zapisy w Planie Rozwoju Szkoły tworzonym po warsztacie diagnostycznym w placówce przez Animatorów Rozwoju Szkoły. Bardzo dziękujemy wszystkim członkom sieci za zaangażowanie i merytoryczne refleksje.
Elwira Zadęcka – dyrektor PPP2
Urszula Grygier – koordynator merytoryczny ds. wspomagania
powrót 
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: