wspomaganie_wp

Wspomaganie rozwoju szkół w gminie miejskiej Kraków


Aktualności
Spotkanie dla Koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia 22.04.2021

Spotkanie dla Koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia 25.02.2021

Zaproszenie nauczycieli szkół i przedszkoli do pracy w sieciach współpracy i samokształcenia

Spotkanie dla ARS–ów szkół i przedszkoli zgłoszonych do procesowego wspomagania na rok szkolny 2020/2021 – 7.10.2020

Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz ARS-ów zgłoszonych do procesowego wspomagania na rok szkolny 2020/2021

Wspomaganie Szkół i Przedszkoli w okresie zdalnego nauczania!

Zapraszamy do udziału w procesowym wspomaganiu szkół i przedszkoli – rekrutacja

“Zwinne zarządzanie szkołą – SCRUM w edukacji”- Szkolenie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli i ich zastępców – 4.03.2020

Spotkanie dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia – 27.01.2020

Spotkanie rekrutacyjne dla szkół / przedszkoli dotyczące współpracy z PPP2 w ramach wspomagania w procesowym rozwoju szkoły lub przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 – 9.01.2020

Spotkanie podsumowujące dla ARS-ów szkół i przedszkoli zgłoszonych do procesowego wspomagania na rok szkolny 2019/2020 – 9.01.2020

Nabór do Procesowego Wspomagania Szkół i Przedszkoli na rok 2020

XVIII Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych “Uczenie się uczniów na zajęciach przyrodniczych – nowatorskie rozwiązania metodyczne?” 30.11.2019

Spotkanie dla Dyrektorów i ARS-ów dotyczące procesowego wspomagania szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 – 28.10.2019

Spotkanie dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia 16.09.2019

Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli zgłoszonych doO procesowego wspomagania na rok szkolny 2019/2020 25.09.2019

Spotkanie dla ARS–ów Szkół i Przedszkoli zgłoszonych do procesowego wspomagania na rok szkolny 2019/2020 27.09.2019

Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli 7.05.2019

Rekrutacja szkół/przedszkoli dot. współpracy z PPP2 w ramach wspomagania w procesowym rozwoju szkoły lub przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 7.05.2019

Spotkanie dla Animatorów Rozwoju Szkoły 25.03.2019

Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli 1.04.2019

Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów “Przygotowanie przez nauczycieli informacji dla poradni na temat funkcjonowania ucznia z wykorzystaniem narzędzi dla nich dostępnych”, 4.03.2019

Podsumowanie pracy Sieci Wspomagania w roku 2018 – materiały do pobrania

Spotkanie dla Animatorów Rozwoju Szkoły 31.01.2019

Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli 30.01.2019

Zaproszenie do SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA w roku 2019

XVII Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Jak kształtować u uczniów kompetencje kluczowe w czasie zajęć przyrodniczych?” 24.11.2018

Spotkanie dla Dyrektorów szkół i przedszkoli 8.11.2018

Spotkanie dla Animatorów Rozwoju Szkoły 19.11.2018

Spotkanie dla ARS-ów 24.09.2018

Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli 27.09.2018

Aktualna tematyka pracy sieci współpracy i samokształcenia w roku 2018

Zaproszenie dla nauczycieli szkół i przedszkoli na konferencję organizowaną w ramach Procesowego wspomagania 30.05.2018

Zaproszenie na spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z rejonu PPP2 dotyczące wspomagania 16.04.2018

Zaproszenie dla nauczycieli do Sieci współpracy i samokształcenia

Zaproszenie na szkolenie dla Dyrektorów i ARS-ów 12.03.2018 i 19.03.2018

Zaproszenie na szkolenie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z rejonu PPP2 27.02.2018

XV Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych 25.11.2017 – podsumowanie – zapraszamy do zapoznania się za galerią zdjęć

Podsumowanie pracy sieci przedmiotowych w roku 2017

Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz ARS-ów 16 i 29.01.2018

XV Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych “Jak uczyć, aby uczeń uczył się” 25.11.2017

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla Koordynatorów sieci przedmiotowych 11.05.2017

Kompleksowe Wspomaganie Szkół i Przedszkoli 2017/2018

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z rejonu PPP nr 2 5.04.2017

Warsztaty szkoleniowe dla Animatorów Rozwoju Szkoły i Dyrektorów szkół i przedszkoli 27.02 i 1.03.2017

Konferencja w ramach procesowego wspomagania szkół i przedszkoli 25.12.2016

Spotkanie Animatorów Rozwoju Szkoły/Przedszkola 2.12.2016

Spotkanie sieci dyrektorów szkół uczestniczących w procesie wspomagania realizowanym przez PPP2 4.10.2016

Spotkanie Koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia 31.08.2016

Spotkanie Animatorów Rozwoju Szkoły 7.09.2016

NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: