Zestawienie Sieci Współpracy i Samokształcenia 2021


 

NAZWA SIECI

TEMATYKA

KOORDYNATOR

Sieć przedszkolna I

 

Motywowanie przedszkolaków, czyli jak uczyć dzieci umiejętności przestrzegania  zasad.

 

Ewa Lelo

Sieć przedszkolna II

 

Trudne rozmowy z rodzicami.

Ewa Lelo

Sieć przedszkolna III

 

Dziecko z problemami emocjonalnymi - jak z nim pracować, jak je wspierać?

Zabawy, które uczą i bawią.

 

Ewa Gubała

Sieć przedszkolna IV

 

Rozwijanie motywacji, kreatywności i kompetencji cyfrowych w pracy z dziećmi.

 

Agnieszka Lasota

Sieć edukacji wczesnoszkolnej

Klasy młodsze w nowej rzeczywistości.

 

Marta Ziobro

Sieć pedagogów szkolnych i nauczycieli wychowawców

Dialog i wsparcie  kluczem do motywacji
i zdyscyplinowania ucznia.

 

Dorota Sakowicz

Sieć nauczycieli świetlicy szkolnej

Kształtowanie właściwych postaw u dzieci poprzez zastosowanie współczesnych metod wychowawczych.

 

Marta Kaczmarska

Sieć dyrektorów szkół i przedszkoli

Zarządzanie zespołem w czasie pandemii.

 

Jolanta Czuchnowska

Sieć pedagogów specjalnych
i nauczycieli szkolnictwa specjalnego

Uczeń o SPE – motywacja i rozwój.

Iwona Słocka

Sieć problemowa

Budowanie konstruktywnych relacji

w klasie (grupie).

 

Krystyna Kaliszewska

 

Sieć problemowa

Nauczyciel i rodzic jako partnerzy w osiąganiu wspólnego celu - czyli jak współpracować z rodzicami uczniów.

Krystyna Kaliszewska

 

Sieć – technologie informacyjne

Aplikacje  służące uczeniu się wychowanków w szkole i przedszkolu.

 

Krzysztof Ciurej

Sieć – psychologia pozytywna w edukacji

Dobrostan psychiczny nauczycieli i uczniów w dobie pandemii.

 

Agnieszka Lasota

 



Organizacja i wsparcie metodyczne pracy sieci - Urszula Grygier, koordynator ds. procesowego wspomagania szkół i przedszkoli przez PPP 2. ulgry@interia.pl tel. 608 284 527
powrót
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: