Rozpoczynamy VIII edycję sieci współpracy i samokształcenia. W tej edycji zostało utworzonych 16 sieci. Praca sieci trwa od 1 kwietnia 2023 do 31 grudnia 2023. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką realizowaną w ramach pracy poszczególnych sieci.

SIECI

TEMATYKA

KOORDYNATOR

sieci przedmiotowe

sieć przedszkolna I

Nauczanki DobEdu - muzyczno-ruchowe zabawy edukacyjne i Grajnutki oraz Terapia ręki.

Ewa Lelo

sieć przedszkolna II

Małe DobEdu - zabawy wspierające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i Grajnutki oraz Terapia ręki.

Ewa Lelo

sieć przedszkolna III

Efektywna komunikacja w przedszkolu

Agnieszka Lasota

sieć przedszkolna IV

Technologie w nauczaniu stacjonarnym - poznajemy różne programy od podstaw.

Krzysztof Ciurej

sieć edukacji wczesnoszkolnej

Inspiracje metodyczne dla nauczycieli

 

Marta Ziobro

sieć wychowawców i pedagogów szkolnych

Wsparcie wychowawcy w procesie rozpoznawania oraz rozwiązywania problemów  osobistych i społecznych swoich wychowanków.

 

Dorota Sakowicz

sieć szkolnictwa specjalnego i integracyjnego

Rozpoznanie potrzeb i wsparcie ucznia

Iwona Słocka

sieć nauczycieli wychowawców świetlic szkolnych

Podniesienie kompetencji w zakresie pracy z emocjami. Radzenie sobie ze złością,, gniewem i  wycofaniem u dzieci.

Marta Kaczmarska

sieć dyrektorów szkół i przedszkoli

Zarządzanie szkołą/przedszkolem w oparciu o akty prawne

Jolanta Czuchnowska

sieci problemowe

edukacja włączająca

Edukacja włączająca podstawą do sukcesu każdego ucznia - podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Marta Kaczmarska

współpraca z rodzicami

Rodzic partnerem w szkole - współpraca, komunikacja, edukacyjny sukces

Agnieszka Lasota

laboratoria przyszłości

LABORATORIA PRZYSZŁOSCI - zaczynamy przygodę i uczymy się od podstaw (drukarka 3D, okulary VR, nagrywanie)

Krzysztof Ciurej

escape room

ESCAPE ROOM w edukacji czyli jak przygotować pokój zagadek stacjonarnie i online w tym Laboratoria przyszłości poziom zaawansowany.

Krzysztof Ciurej

coaching

Coaching drogą do rozwoju

 

Iwona Jabłonka

pomóżmy uczniom ogarnąć życie

1.Depresja i stany lękowe - jak nauczyciel może rozpoznać i jak pomóc uczniowi?

2.Dieta przyjazna psychice.

3.Jak radzić sobie z emocjami?-warsztaty.

4.Jak zachować równowagę między nauką a czasem wolnym, między byciem on-line i offline?

5.Kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach międzyludzkich-warsztaty.

 

Beata Jancarz-Łanczkowska

pozytywna dyscyplina

Pozytywna dyscyplina w szkole i przedszkolu

Ewa GubałaPobierz tematykę sieci
powrót
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: