Bardzo dziękujemy Dyrektorom przedszkoli i szkół, którzy uczestniczyli 25 lutego w spotkaniu sieci problemowej za aktywny udział w spotkaniu. Tematyka sieci dotyczyła organizacji współpracy poradni ze szkołami i przedszkolami w ramach nowej formuły wspomagania. Pierwsze spotkanie poświęcone było omówieniu zasad współpracy poradni ze szkołami i przedszkolami oraz omówieniu działań proponowanych przez poradnię w zakresie procesowego wspomagania oraz sieci współpracy i samokształcenia.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość wyjaśnienia wątpliwości oraz uzyskania odpowiedzi na pytania związane z organizacją współpracy z poradnią w ramach nowego zadania obowiązującego poradnie od 1 stycznia 2016 roku.
Spotkanie zapoczątkowało pracę sieci, która umożliwi chętnym dyrektorom:
- poszerzenie wiedzy z zakresu procesowego rozwoju szkoły,
- poszerzenie wiedzy na temat organizacji wspomagania na terenie szkoły lub przedszkola we współpracy z poradnią,
- wymianę doświadczeń w zakresie procesowego wspomagania,
- dopracowanie zasad współpracy z poradnią oraz dokumentacji towarzyszącej procesowemu wspomaganiu.

Wszelkie informacje dotyczące podejmowanych przez poradnię działań w zakresie wspomagania będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej poradni w zakładce "Wspomaganie rozwoju szkół..."

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 – Elwira Zadęcka
Koordynator merytoryczny w zakresie wspomagania – Urszula Grygier


powrót 
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: