Kolejna edycja pracy sieci współpracy i samokształcenia obejmuje sieci problemowe i przedmiotowe. Praca sieci rozpoczęła się w kwietniu 2022 i będzie realizowana do końca roku 2022. Podczas pracy członkowie sieci przeprowadzili diagnozę swoich potrzeb i opracowali plan pracy. Szkolenia w ramach pracy sieci prowadzą eksperci z dużym doświadczeniem. Po szkoleniu opracowane zostają propozycje wdrożenia zdobytej wiedzy i umiejętności. Członkowie sieci dzielą się efektami działań wdrożeniowych oraz formułują wnioski do dalszej pracy.
Zestawienie sieci wraz z ich tematyką.

NAZWA SIECI

TEMATYKA

KOORDYNATOR

SIEĆ DYREKTORÓW

 

 

„Zarządzanie zespołem”

 

JOLANTA CZUCHNOWSKA

 

SIEĆ PRZEDSZKOLNA I

„ Komunikacja i współpraca z rodzicami”

 

 

EWA LELO

SIEĆ PRZEDSZKOLNA II

„Arteterapia- praca z emocjami jako narzędzie w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi”  

EWA LELO

SIEĆ PRZEDSZKOLNA III

„Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka w przedszkolu”.

EWA GUBAŁA

SIEĆ PRZEDSZKOLNA IV

„Innowacyjne metody pracy z dziećmi w przedszkolu”.

AGNIESZKA LASOTA

SIEĆ PROBLEMOWA POZYTYWNA PSYCHOLOGIA W EDUKACJI

„Modelowanie odporności emocjonalnej dzieci i młodzieży”

AGNIESZKA LASOTA

SIEĆ ELEMENTARNEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

„Nauczyciel i uczeń w centrum uwagi”

MARTA ZIOBRO

SIEĆ NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW I PEDAGOGÓW

„Edukacja włączająca – kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej”

DOROTA SAKOWICZ

SIEĆ WYCHOWAWCÓW ŚWIETLIC SZKOLNYCH

„Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w grupie świetlicowej”.

MARTA KACZMARSKA

SIEĆ POMYSŁY NA LEKCJE WYCHOWAWCZE

„Mądra dyscyplina jako narzędzie budowania relacji i integracji zespołu klasowego”

MARTA KACZMARSKA

SIEĆ PRACA Z UCZNIEM Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA

„Metody i formy pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania”

IWONA SŁOCKA

SIEĆ NAUCZYCIELI BIOLOGII

„Zajęcia laboratoryjne –  planowanie i organizacja”

BEATA JANCARZ- ŁANCZKOWSKA

SIEĆ STEAM – LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

„Wykorzystanie w edukacji sprzętu zakupionego w ramach programu „laboratoria przyszłości”

 

KRZYSZTOF CIUREJ

SIEĆ TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ ZDALNA I STACJONARNĄ

„Narzędzia multimedialne wspierające realizację podstawy programowej w edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej”

KRZYSZTOF CIUREJpowrót
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: