Zakończona edycja sieci współpracy i samokształcenia obejmowała 9 sieci przedmiotowych i 4 sieci problemowe. Praca sieci realizowana była przede wszystkim zdalnie ze względu na sytuację epidemiologiczną. Uczestnicy sieci w ankietach ewaluacyjnych wysoko ocenili zarówno zawartość merytoryczną jak również organizację i atmosferę w czasie spotkań (link do ankiety).
Szczegółowe informacje dotyczące spotkań w ramach poszczególnych sieci można uzyskać podczas analizy zamieszczonych prezentacji: link do prezentacji (ZASOBY ZA ROK 2021 - PREZENTACJE)
Podstawowym zadaniem sieci jest wspólna praca w obszarze wyłonionej podczas diagnozy tematyki. Szkolenia eksperckie stanowią punkt wyjścia do samodzielnej pracy członków sieci. Wybrane fragmenty wypracowanych rozwiązań można znaleźć tutaj: link do materiałów (ZASOBY ZA ROK 2021 - MATERIAŁY)
W lutym będzie kolejna rekrutacja do sieci. Zapraszamy wszystkich chętnych, proszę szukać informacji na stronie Poradni. Informacje o rekrutacji zostaną także rozesłane do szkół i przedszkoli.

powrót
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: