Bardzo dziękujemy Dyrektorom przedszkoli i szkół, którzy uczestniczyli 31 marca w kolejnym spotkaniu sieci problemowej za aktywny udział w tym spotkaniu. Podczas pracy sieci zastanawialiśmy się nad organizacją wspomagania w konkretnych placówkach, wyjaśniliśmy zasady współpracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej numer 2 z dyrektorami przedszkoli i szkół, które zadeklarowały potrzebę wspomagania przez poradnię. Ważnym elementem pracy sieci było doprecyzowanie oczekiwań dyrektorów w zakresie procesowego wspomagania lub wsparcia na określonych, wybranych etapach rozwoju. Dyrektorzy przedszkoli i szkół zgłosili własne obawy i wspólnie pracowaliśmy nad ich uwzględnieniem w czasie realizacji wspomagania. W czasie spotkania członków sieci została poruszana także tematyka sieci przedmiotowych oraz roli koordynatorów tych sieci w zakresie realizacji doradztwa metodycznego. Zaplanowaliśmy pierwsze spotkanie z ekspertem przeznaczone dla członków sieci. Tematyka warsztatów: „Szkoła, jako organizacja ucząca się”.
Wszelkie informacje dotyczące podejmowanych przez poradnię działań w zakresie wspomagania będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej poradni w zakładce "Wspomaganie rozwoju szkół..."
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 – Elwira Zadęcka
Koordynator merytoryczny w zakresie wspomagania – Urszula Grygier

powrót 
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: