Szanowni Państwo,

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Krakowie zaprasza na szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli i ich zastępców – szkolenie realizowane jest w ramach procesowego wspomagania w Gminie Miejskiej Kraków. Scrum to prosty, sprawny sposób na zarządzania. Metoda ta świetnie sprawdza się w zarządzaniu placówkami oświatowymi. Podczas szkolenia poznamy cały proces scrumowy. W praktyczny sposób doświadczymy ważnych etapów tego procesu. Szkolenie, które odbywa się w niewielkiej grupie i pozwoli na przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczej w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych z uwzględnieniem zasad dobrego planowania, organizowania, kierowania nimi oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego. Proponowane szkolenie będzie stanowiło pierwszy etap wprowadzenia w proces zwinnego zarządzania. Zależnie od decyzji uczestników będziemy planować ewentualne dalsze spotkania. Szkolenie prowadzi:
p. Justyna Cholewińska - trener biznesu i szkoleń edukacyjnych, konsultant metodyczny telewizyjny i teatralny, właściciel firm edukacyjnych, dyrektor pedagogiczny placówek edukacyjnych. Nauczyciel, logopeda, autor innowacji pedagogicznych, programów profilaktycznych, wychowawczych i adaptacyjnych.

Termin szkolenia: 4 marca 2020 roku Czas trwania: 9.00-14.30 Szkolenie jest bezpłatne, liczba uczestników ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Termin zgłoszenia udziału: 31 stycznia 2020 roku.
Prosimy o przesłanie na adres wspomaganieppp2@gmail.com wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego w załączniku.
Formularz zgłoszeniowy

Zapraszam,

Koordynator metodyczny

Urszula Grygier
powrót 
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: