20 kwietnia odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia koordynatorów sieci przedmiotowych. Sieci organizowane są przez PPP2 oraz prowadzone przez poradnie rejonowe Gminy Miejskiej Kraków. Koordynatorzy zapoznali się z zakresem obowiązków i zasadami organizacji pracy sieci. Omówiliśmy przebieg warsztatu diagnostycznego oraz najważniejsze elementy pierwszego spotkania sieci przedmiotowych. Poniżej zamieszczamy wykaz sieci przedmiotowych uruchamianych od maja 2016 oraz miejsce ich prowadzenia.

Lp

Sieć

Koordynator

Poradnia

1

pedagogów

Krystyna Kaliszewska

PPP 1, ul. Chmielowskiego 1

2

przyrodncza

Beata Jancarz-Łanczkowska

PPP 1, ul. Chmielowskiego 1

3

dyrektorska

Jolanta Czuchnowska

PPP 2, ul. Siewna 23d

4

przedszkolna gr A

Barbara Szeląg

PPP 3, ul. Konfederacka  18

5

elementarna

Marta Ziobro

PPP 3, ul. Konfederacka  18

6

Języków nowożytnych

Dorota Sakowicz

PPP 4, os. Szkolne 27

7

przedszkolna  gr B

Agata Maślarz

PPP 4, os. Szkolne 27

8

wf

Elżbieta Henke-Sroka

PPP 4, os. Szkolne 27

 

Życzymy zadowolenia z podejmowanych działań i doświadczania licznych sukcesów.
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 – Elwira Zadęcka
Koordynator merytoryczny w zakresie wspomagania – Urszula Grygierpowrót 
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: