Bardzo dziękujemy Animatorom Rozwoju Szkół i Przedszkoli, którzy uczestniczyli 20 kwietnia w spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia, wprowadzającej do procesowego wspomagania szkół przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2. Podczas spotkania zostały omówione etapy wsparcia placówek zgłoszonych przez dyrektorów do procesowego wspomagania lub wsparcia na wybranych etapach rozwoju szkoły lub placówki. Omówiliśmy zakres obowiązków ARS/ARP oraz zadania na najbliższy okres uruchamiania wspomagania. Animatorzy zdawali pytania dotyczące przebiegu wsparcia. Ustaliliśmy także, iż kolejne spotkania będą odbywały się dwóch odrębnych sieciach z powodu znacznej liczby uczestników. Życzymy zadowolenia z podejmowanych działań i doświadczania licznych sukcesów.
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 – Elwira Zadęcka
Koordynator merytoryczny w zakresie wspomagania – Urszula Grygier
Poniżej: zdjęcia ze spotkania w dn. 20.04.2016

powrót 
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: