Dziękujemy Dyrektorom szkół i przedszkoli za aktywne uczestnictwo w warsztatach zorganizowanych w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia w dniu 28 kwietnia. Temat warsztatów: „Szkoła/Przedszkole, jako organizacja ucząca się”. Podczas spotkania doświadczyliśmy współpracy w zespole i dokonaliśmy analizy mocnych stron oraz trudności, które zaistniały w ramach tej współpracy. Wspólnie zastanawialiśmy się, jakie znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji uczącej się mają poszczególne dyscypliny, które są jej wyznacznikami. W czasie pracy warsztatowej zostały wyłonione najważniejsze przyczyny pojawiających się trudności w stawaniu się szkoły/przedszkola organizacją uczącą się. Spotkanie zakończyło się konkretnymi wnioskami do dalszej pracy z nauczycielami. Wszyscy uczestnicy sieci byli bardzo zaangażowani oraz chętnie dzielili się wiedzą i doświadczeniem, co stanowi ważny element podnoszenia jakości pracy. Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez Dyrektorów. Życzymy sukcesów w stawaniu się organizacją uczącą się.
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 – Elwira Zadęcka
Koordynator merytoryczny w zakresie wspomagania – Urszula Grygier
powrót 
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: