LP

SIEĆ

KOORDYNATOR

TEMAT po warsztacie

1

dyrektorska

Jolanta Czuchnowska

PRAWO OŚWIATOWE - doskonalenie kompetencji  dyrektora przedszkola i szkoły w zakresie tematyki:

-awans zawodowy,

-ocena pracy nauczyciela –warsztaty,

- RODO-praktyczne rozwiązania

- dokumentacja przedszkola/szkoły –seminarium

2

przedszkolna 1

Anna Borowska

Metody, techniki pracy z dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze-dziecko agresywne.

3

przedszkolna 2

Anna Borowska

Metody, techniki pracy z dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze- dziecko zainteresowane seksualnością.

4

przedszkolna 3

Ewa Lelo

Patriotyczne zabawy muzyczno-plastyczne w edukacji małego dziecka.

Nowe techniki plastyczne wykorzystywane w pracy z małym dzieckiem – praca warsztatowa.

Muzyka w matematyce – innowacyjne przykłady zabaw, zadań  i ćwiczeń.

Kodowanie przez zabawę w edukacji przedszkolnej – programowanie z najmłodszymi, nowe trendy w edukacji najmłodszych.

5

przedszkolna 4

Ewa Lelo

Dobra, efektywna współpraca z rodzicami, poszukiwanie sposobów na trudne rozmowy z rodzicem.

Patriotyczne zabawy muzyczno-plastyczne w edukacji małego dziecka.

Zabawy ludowe w pracy z małym dzieckiem - nauka tańców i zabaw.

Kodowanie przez zabawę w edukacji przedszkolne.

6

pedagodzy + wychowawcy

Krystyna Kaliszewska

Efektywna współpraca z rodzicami. Prawa rodziców. Formy współpracy.

7

dyscyplina klasowa

Krystyna Kaliszewska

Dyscyplina i sposoby dyscyplinowania uczniów

8

elementarna

Marta Ziobro

„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel w edukacji wczesnoszkolnej”

9

humanistyczna

Joanna Majchrzak

Indywidualizowanie procesu nauczania sposobem motywowania uczniów.

10

językowa

Dorota Sakowicz

Budowanie pozytywnych relacji uczeń – nauczyciel w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczno – wychowawcze kluczem do sukcesu edukacyjnego.

11

świetlicowa

Marta Kaczmarska

Organizacja pracy świetlicy szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych aktów prawnych regulujących pracę świetlicy i obowiązki nauczycieli.

12

dyscyplina klasowa

Radosław Świergosz

Dyscyplina w klasie

 

powrót 
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: