Nauczyciele przedszkoli i szkół wszystkich etapów edukacyjnych spotkali się w Teatrze Groteska na XIV Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Tematyka forum umożliwiła refleksję na temat kształcenia kompetencji kluczowych uczniów oraz znaczenia tych kompetencji na rynku pracy. W konferencji wzięło udział 150 nauczycieli, którzy z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu zadając szereg pytań wykładam podczas spotkań kuluarowych. W czasie forum zostały zaprezentowane prace uczniów ilustrujące ich rozumienie kompetencji kluczowych oraz ich znaczenia dla planowania własnej kariery zawodowej.

Wszystkim uczestnikom spotkania bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że zapoczątkuje ono nasze wspólne działania w kierunku doskonalenia i rozwijania warsztatu metodycznego w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów.

Urszula Grygier

koordynator metodyczny ds. wspomagania szkół i przedszkoli w PPP 2
powrót 
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: