Spotkanie Animatorów Rozwoju Szkoły

7 września w PPP 2 odbyło sie spotkanie dwóch sieci ARS, każda z grup pracowała w obszarze: Jak doskonalić diagnozę potrzeb szkoły w celu realizacji prawidłowego kierunku podnoszenia jakości pracy własnej placówki.
Animatorzy Rozwoju Szkoły dzielili się także doświadczeniami dotyczącymi ich roli w procesowym wspomaganiu.
Wszystkim uczestnikom sieci serdecznie dziękujemy za merytoryczne i cenne uwagi oraz aktywność i zaangażowanie

Elwira Zadęcka, dyrektor PPP2
Urszula Grygier, koordynator merytoryczny ds. wspomagania w PPP2
powrót 
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: