27 czerwca odbyło się spotkanie koordynatorów sieci przedmiotowych. Podczas spotkania podsumowaliśmy dotychczasowe działania oraz zaplanowaliśmy dalsze kroki uwzględniając potrzeby uczestników poszczególnych sieci. Koordynatorzy wymienili się doświadczeniem z dotychczasowych działań oraz zaplanowali między-sieciowe działania.
Dziękujemy bardzo za pracę i otwartość na wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie.

Elwira Zadęcka, dyrektor PPP2
Urszula Grygier, koordynator merytoryczny ds. wspomagania w PPP2
powrót 
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: