19 maja odbyło się spotkanie sieci Animatorów Rozwoju Szkoły z placówek, które współpracują z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w zakresie procesowego rozwoju. Z powodu dużej liczby osób w sieci została ona podzielona na dwie grupy – gr. A i gr. B. Na spotkaniach została przedstawiona rola ARS w czasie poszczególnych etapów kompleksowego wspomagania szkół oraz odbyła się dyskusja prowadząca do uwspólnienia rozumienia tej roli. Animatorzy, którzy uczestniczyli w pilotażu realizowanym przez Gminę Miejską Kraków podzielili się swoim doświadczeniem wynikającym z pełnienia funkcji ARS w działaniach pilotażowych. Została też przedstawiona koncepcja włączenia działań z zakresu wspomagania w ewaluację wewnętrzną. Omówiliśmy strukturę planu rozwoju szkoły oraz znaczenie tego planu w kompleksowym rozwoju szkoły/przedszkola.

Bardzo dziękuję wszystkim pracującym w sieciach za zaangażowanie i merytoryczne wsparcie.

Urszula Grygier - koordynator merytoryczny ds. wspomagania

powrót 
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: