Uśmiechnięte twarze rodziców z córką na spotkaniu z gościemZdjęcie uśmiechniętej rodziny - rodzice, córka i synMama pomaga rysować małej córceMężczyzna - nauczyciel pokazuje uczniom coś w ich zeszycie
NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

PSYCHOLODZY

MGR JUSTYNA BOMBA
Psycholog. Zajmuje się diagnozą uczniów szkół podstawowych. Prowadzi zajęcia wspierające kompetencje społeczno – emocjonalne, zajęcia ogólnorozwojowe i zajęcia wspierające kompetencje poznawcze.

MGR MAGDALENA IWASIEWICZ
Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów szkół podstawowych. Sekretarz Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej.

MGR AGNIESZKA KIELNAR – ŚWIĘTONIOWSKA
Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny.
Zajmuje się diagnozą trudności emocjonalnych i trudności w uczeniu się uczniów szkół podstawowych i starszych. Prowadzi indywidualną psychoterapię dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię grupową adolescentów. Psychoedukuje rodziców. Współpracuje ze szkołami udzielając porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli oraz prowadząc zajęcia warsztatowe dla klas. Współprowadzi grupę wsparcia dla pedagogów szkół podstawowych.

MGR AGATA ORZEŁ – ŻUKOWSKA
Psycholog, terapeuta rodzinny. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci ze szkół podstawowych. Specjalizuje się w terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz z ADHD. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest moderatorem – specjalistą na największym polskim portalu dotyczącym ADHD oraz schorzeń towarzyszących – www.adhd.org.pl

MGR KATARZYNA OWSIANY
Psycholog, socjolog, somatoterapeuta. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci z przejawami zachowań trudnych.

MGR ALEKSANDRA POTYSZ-RZYMAN
Psycholog, socjolog, trener, terapeuta pedagogiczny. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów szkół podstawowych. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym i psychoedukacyjnym.

MGR MAŁGORZATA SŁOMKA
Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz psychologiczną diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia). Prowadzi trening umiejętności społecznych – zajęcia warsztatowe dla uczniów klas V i VI.

MGR AGNIESZKA SZCZEPANEK
Psycholog, mediator, terapeuta, realizator „Szkoły dla rodziców” oraz programu „Przyjaciele Zippiego”, trener. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym. Specjalizuje się w terapii dzieci nieśmiałych, z lękiem społecznym i mutyzmem. Prowadzi: zajęcia stymulujące rozwój funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, grupy terapeutyczne dla dzieci nieśmiałych, z lękiem społecznym, mutyzmem oraz zajęcia grupowe rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne. Posiada przygotowanie do prowadzenia konsultacji rodzinnych. Prowadzi mediacje oraz konsultacje dla rodziców w sytuacji rozstania i rozwodu.

MGR KLAUDIA SZELĄG
Psycholog, pedagog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów szkół podstawowych oraz psychologiczną diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia).

MGR BEATA WIERCIOCH
Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych. Prowadzi grupy dla młodzieży w Poradni i na terenie szkoły o charakterze edukacyjnym i ogólnorozwijającym. Udziela porad i konsultacji, prowadzi też terapię rodzinną.

MGR AGNIESZKA WOLAK
Psycholog. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesną interwencją psychologiczną. Posiada przygotowanie do stosowania terapii zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu oraz treningów i terapii EEG -biofeedback. Prowadzi: indywidualne zajęcia ogólnorozwijające i terapeutyczne dla dzieci, grupy terapeutyczne metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (dla dzieci i ich rodziców) oraz terapię EEG-biofeedback.

MGR MAŁGORZATA WOLSKA
Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów szkół podstawowych i dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzi zajęcia wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz zajęcia dla przedszkolaków i ich rodziców metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

MGR ELWIRA ZADĘCKA
Dyrektor PPP2. Psycholog, logopeda. Zajmuje się diagnozą oraz pomocą psychologiczną dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię osób jąkających się w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Posiada przygotowanie do prowadzenia terapii rodzin.

MGR JAKUB ZIĘBA
Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną.

MGR BLANKA ŻYBURA
Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów gimnazjów, szkół podstawowych i dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzi zajęcia wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci w wieku szkolnym oraz zajęcia poprawiające pamięć i koncentrację.

 

DLA RODZICÓWDla rodziców

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓWDla uczniów

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi.
Kontakt z doradcami możliwy jest telefonicznie lub mailowo pod adresem:
doradcyzawodowi@poradnia2krakow.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELIDla nauczycieli

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomondo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
Portal Edukacyjny
Edunews
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Członkowstwo w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego
Parasol
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Kuratorium
Okręgowa Komisja Edukacyjna
Pociąg do kariery
Wojewódzki Urząd Pracy
Instytut Terapii i Edukacji Społecznej

Ustawienia dostępności