Uśmiechnięte twarze rodziców z córką na spotkaniu z gościemZdjęcie uśmiechniętej rodziny - rodzice, córka i synMama pomaga rysować małej córceMężczyzna - nauczyciel pokazuje uczniom coś w ich zeszycie
NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

 

TEMAT/NAZWA

OPIS

PROWADZĄCY

Wykorzystanie elementów Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Warsztat obejmuje prezentację założeń Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz zajęcia praktyczne pokazujące jak można wykorzystać określone zabawy ruchowe w celu rozwijania prawidłowych relacji społecznych w grupie dziecięcej.

Agnieszka Wolak, Katarzyna Owsiany

Kuchenna logopedia – ćwiczenia logopedyczne.

Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem z zaburzonym rozwojem mowy.

Opis zabaw wpływających na rozwijanie motoryki narządów mowy dziecka. Oferta skierowana dla wychowawców 3 – 6- latków.

Joanna Ratayska-Buczek

Organizacja warsztatów naukowo-szkoleniowych dla logopedów.

 

 

Dotychczasowa tematyka: Skuteczne metody pracy z
dzieckiem z wadą wymowy
; Emisja głosu dla logopedy – jak skutecznie pracować nad
własnym głosem oraz jak nauczyć dzieci właściwego używania głosu,
Skuteczne
metody logopedyczne, część II
. Diagnoza i terapia dziecka bilingwalnego.

Joanna Ratayska-Buczek

„Dziecko zdolne w praktyce szkolnej”.

Szkolenie dla Rad Pedagogicznych pod kątem tworzenia systemu wspierania ucznia zdolnego w szkole.

Katarzyna Owsiany

Prowadzenie zajęć integracyjnych.

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej, którego celem jest przećwiczenie praktycznych metod zwiększających poczucie bezpieczeństwa w grupie – na różnych etapach edukacji.

Ewa Kruk-Krymula

„Jak uczyć się (i nauczać) efektywnie?”

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej, którego celem jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowanych uniwersalnych metod nauczania.

Ewa Kruk-Krymula

Trening twórczego myślenia dla nauczycieli.

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej, którego celem jest poznanie w praktyce niekonwencjonalnych metod aktywizujących proces nauczania.

Ewa Kruk-Krymula

Przygotowanie ucznia do planowania kariery edukacyjno-zawodowej.

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej, którego celem jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli rozwijających potencjał i motywację uczniów do uczenia się.

 

Ewa Kruk-Krymula

„Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego  – jak go ugryźć”.

Szkolenie dla koordynatorów doradztwa zawodowego w gimnazjum i nauczycieli dotyczące tworzenia i realizacji WSDZ.

Beata Oprocha

Szkoła dla rodziców i wychowawców – cz.I.

Warsztaty edukacyjne zwiększające kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców.

Program uczy umiejętności budowania prawidłowych relacji między wychowawcami a dziećmi opartych na dialogu i otwartej komunikacji.
Program jest realizowany w wymiarze 40 godz. podczas 10 spotkań.

Ewa Skowron

Jak prowadzić zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień alkoholowych, narkotykowych oraz Internetu i cyberprzemocy.

Przekazywanie podstawowej wiedzy na temat mechanizmów uzależnień oraz o szkodliwych środkach psychoaktywnych.

Michał Kowalski

Grupa wsparcia dla pedagogów i nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Cykliczne spotkania na terenie poradni mające na celu wspomaganie umiejętności wychowawczych pedagogów i nauczycieli poprzez superwizję konkretnych sytuacji wychowawczych i analizę podejmowanych działań. Dzielenie się wiedzą. 

Beata Wiercioch, Ewa Skowron

Grupa wsparcia dla pedagogów i nauczycieli.

Grupa otwarta – służy wymianie informacji, doświadczeń, analizie trudnych przypadków. Oferujemy wykłady tematyczne odpowiadające na potrzeby odbiorców

Agata Orzeł-Żukowska, Anna Szafrańska

„Uczeń z zespołem Aspergera” – warsztaty dla nauczycieli.

Dostarczenie wiedzy o zespole Aspergera, metody pracy z uczniem z ZA.

Ewa Rybska, Małgorzata Słomka

Warsztaty dla nauczycieli dotyczące  wypalenia zawodowego.

Celem warsztatów jest zapoznanie się z problemem wypalenia zawodowego oraz metodami radzenia sobie z tym zjawiskiem.

Ewa Skowron

Potencjał indywidualny w pracy nauczyciela.

Warsztat coachingowy wspierający zasoby interpersonalne nauczycieli. Możliwość wymiany doświadczeń i otrzymania „zastrzyku energii zawodowej”.

 

Ewa Kruk-Krymula

Warsztaty dla nauczycieli “Zaburzenia zachowania – jak je definiować i jak z nimi pracować”.

Szkolenia Rad Pedagogicznych.

Agata Orzeł-Żukowska     

Grupa wsparcia dla pedagogów i nauczycieli.

Grupa otwarta służąca wymianie informacji, doświadczeń, analizie trudnych przypadków.  Oferujemy wykłady tematyczne odpowiadające na potrzeby odbiorców.

Agata Orzeł-Żukowska     

Grupa wsparcia dla pedagogów i nauczycieli.

 Wymiana doświadczeń i rozwój zawodowy.

Beata Wiercioch

Konsultacje grupowe dla rodziców i nauczycieli.

Udział w zespole rodziców i nauczycieli, powstałym w celu szukania wyjścia z sytuacji kryzysowej związanej z konkretnym uczniem lub klasą oraz stworzenia programu kompleksowej pomocy.

Agnieszka Kielnar-Świętoniowska

 

 

DLA RODZICÓWDla rodziców

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓWDla uczniów

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi.
Kontakt z doradcami możliwy jest telefonicznie lub mailowo pod adresem:
doradcyzawodowi@poradnia2krakow.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELIDla nauczycieli

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomondo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
Portal Edukacyjny
Edunews
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Członkowstwo w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego
Parasol
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Kuratorium
Okręgowa Komisja Edukacyjna
Pociąg do kariery
Wojewódzki Urząd Pracy
Instytut Terapii i Edukacji Społecznej

Ustawienia dostępności