NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

Poniżej zamieszczamy terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2019/2020:

MIESIĄC DATA GODZINA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
WRZESIEŃ 19.09. 14-16 POZOSTAŁE
PAŹDZIERNIK 03.10. 14-16 POZOSTAŁE
17.10. 14-16 POZOSTAŁE
LISTOPAD 07.11. 14-16 POZOSTAŁE
19.11. 16:00 SPEKTRUM AUTYZMU
21.11. 14-16 POZOSTAŁE
GRUDZIEŃ 05.12. 14-16 POZOSTAŁE
16-17 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SŁUCHU
10.12. 16:00 SPEKTRUM AUTYZMU
12.12. 14-16 POZOSTAŁE
STYCZEŃ 09.01. 14-16 POZOSTAŁE
14.01. 16:00 SPEKTRUM AUTYZMU
23.01. 14-16 POZOSTAŁE
16-17 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SŁUCHU
LUTY 11.02. 16:00 SPEKTRUM AUTYZMU
13.02. 14-16 POZOSTAŁE
16-17 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SŁUCHU
27.02. 14-16 POZOSTAŁE
MARZEC 10.03. 16:00 SPEKTRUM AUTYZMU
12.03. 16-17 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SŁUCHU
26.03. 14-16 POZOSTAŁE
KWIECIEŃ 16.04. 14-16 POZOSTAŁE
16-17 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SŁUCHU
21.04. 16:00 SPEKTRUM AUTYZMU
30.04. 14-16 POZOSTAŁE
MAJ 12.05. 16:00 SPEKTRUM AUTYZMU
14.05. 14-16 POZOSTAŁE
16-17 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SŁUCHU
28.05. 14-16 POZOSTAŁE
CZERWIEC 04.06. 14-16 POZOSTAŁE
09.06. 16:00 SPEKTRUM AUTYZMU
18.06. 14-16 POZOSTAŁE
16-17 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SŁUCHU
30.06. 16:00 SPEKTRUM AUTYZMU
LIPIEC 02.07. 14-16 POZOSTAŁE
09.07. 14-16 POZOSTAŁE
SIERPIEŃ 20.08. 14-16 POZOSTAŁE
27.08. 14-16 POZOSTAŁE

Prosimy o składanie kompletnej dokumentacji do wtorku poprzedzającego posiedzenie Zespołu. Konsultacji w sprawie dokumentacji na Zespół Orzekający udziela mgr Małgorzata Słomka we czwartki w godzinach od 15.00-17.00. Szersze informacje na temat kształcenia dzieci z problemami rozwojowymi i niepełnosprawnością znajdują się na portalu edukacyjnym Urzędu Miasta Krakowa http://www.portaledukacyjny.krakow.pl/index.php?type=pliki&id=94

Druki do pobrania

Procedura przyjmowania dokumentacji


Uprzejmie informujemy, że na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) została uruchomiona usługa EK-16 (Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu integracyjnym, z oddziałami integracyjnymi, specjalnym, z oddziałami specjalnymi, w szkole integracyjnej, z oddziałami integracyjnymi, specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii). Rodzice/opiekunowie dziecka mogą za pośrednictwem ww. platformy składać wnioski o skierowanie do kształcenia specjalnego.

Co to jest profil zaufany?
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Do czego służy?
Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Jak uzyskać profil zaufany?
Aby uzyskać profil zaufany należy:
I sposób – dla wszystkich obywateli:
1. Zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. Wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. Udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.
II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1. Zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. Wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. Potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Jak działa?
Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym a następnie wniosek wysyła do urzędu.

https://epuap.gov.pl/wps/portal

DLA RODZICÓW

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓW

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi.
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELI

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomonodo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl