Aktualności
Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli 7.05.2019
więcej...
Rekrutacja szkół/przedszkoli dot. współpracy z PPP2 w ramach wspomagania w procesowym rozwoju szkoły lub przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 7.05.2019
więcej...
Spotkanie dla Animatorów Rozwoju Szkoły 25.03.2019
więcej...
Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli 1.04.2019
więcej...
Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów "Przygotowanie przez nauczycieli informacji dla poradni na temat funkcjonowania ucznia z wykorzystaniem narzędzi dla nich dostępnych", 4.03.2019
więcej...
Podsumowanie pracy Sieci Wspomagania w roku 2018 - materiały do pobrania
więcej...
Spotkanie dla Animatorów Rozwoju Szkoły 31.01.2019
więcej...
Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli 30.01.2019
więcej...
Zaproszenie do SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA w roku 2019
więcej...
XVII Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Jak kształtować u uczniów kompetencje kluczowe w czasie zajęć przyrodniczych?” 24.11.2018
więcej...
Spotkanie dla Dyrektorów szkół i przedszkoli 8.11.2018
więcej...
Spotkanie dla Animatorów Rozwoju Szkoły 19.11.2018
więcej...
Spotkanie dla ARS-ów 24.09.2018
więcej...
Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli 27.09.2018
więcej...
Aktualna tematyka pracy sieci współpracy i samokształcenia w roku 2018
więcej...
Zaproszenie dla nauczycieli szkół i przedszkoli na konferencję organizowaną w ramach Procesowego wspomagania 30.05.2018
więcej...
Zaproszenie na spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z rejonu PPP2 dotyczące wspomagania 16.04.2018
więcej...
Zaproszenie dla nauczycieli do Sieci współpracy i samokształcenia
więcej...
Zaproszenie na szkolenie dla Dyrektorów i ARS-ów 12.03.2018 i 19.03.2018
więcej...
Zaproszenie na szkolenie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z rejonu PPP2 27.02.2018
więcej...
XV Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych 25.11.2017 - podsumowanie - zapraszamy do zapoznania się za galerią zdjęć
więcej...
Podsumowanie pracy sieci przedmiotowych w roku 2017
więcej...
Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz ARS-ów 16 i 29.01.2018
więcej...
XV Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych "Jak uczyć, aby uczeń uczył się" 25.11.2017
więcej...
Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla Koordynatorów sieci przedmiotowych 11.05.2017
więcej...
Kompleksowe Wspomaganie Szkół i Przedszkoli 2017/2018
więcej...
Spotkanie informacyjno - konsultacyjne dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z rejonu PPP nr 2 5.04.2017
więcej...
Warsztaty szkoleniowe dla Animatorów Rozwoju Szkoły i Dyrektorów szkół i przedszkoli 27.02 i 1.03.2017
więcej...
Konferencja w ramach procesowego wspomagania szkół i przedszkoli 25.12.2016
więcej...
Spotkanie Animatorów Rozwoju Szkoły/Przedszkola 2.12.2016
więcej...
Spotkanie sieci dyrektorów szkół uczestniczących w procesie wspomagania realizowanym przez PPP2 4.10.2016
więcej...
Spotkanie Koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia 31.08.2016
więcej...
Spotkanie Animatorów Rozwoju Szkoły 7.09.2016
więcej...
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: