Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli

Rok 2019/2020

Kolejny rok Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 podejmuje zadania związane z kompleksowym wspomaganiem szkół i przedszkoli oraz nauczycieli w ramach działania Sieci Współpracy i Samokształcenia.
W roku 2019 przy współpracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 działać będzie 11 Sieci Współpracy i Samokształcenia koordynowanych przez doradcę metodycznego Panią Urszulę Grygier.

Zestawienie Sieci Współpracy i Samokształcenia 2019
koordynowane przez doradcę metodycznego PPP 2 Panią Urszulę Grygier.

Nazwa sieci

Tematyka

Koordynator

Sieć Dyrektorów

Ocena pracy nauczyciela. Kontrola zarządcza.

Jolanta Czuchnowska

Sieć Wychowania Przedszkolnego I

Rozwijanie logicznego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawy i gry logiczne oraz zabawy z kodowaniem w podziale na wiek: dzieci młodsze i dzieci starsze.

Ewa Lelo

Sieć Wychowania Przedszkolnego II

Wspieranie rozwoju mowy i języka dziecka w wieku przedszkolnym poprzez zabawy twórcze z książką, wykorzystanie literatury dziecięcej.

Ewa Lelo

 Sieć Wychowania Przedszkolnego III

Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie kształtowania u dzieci kompetencji matematycznych obejmujących umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji.

Anna Borowska

Sieć Wychowania Przedszkolnego IV

Trudne zachowania u dzieci.

Agnieszka Lasota

Sieć Elementarnej Edukacji Wczesnoszkolnej

Uczeń w zespole klasowym.

Marta Ziobro

Sieć Wychowawców Świetlic Szkolnych

Budowanie dyscypliny w grupie świetlicowej.

 

Marta Kaczmarska

Sieć Problemowa SP153

Dyscyplina i sposoby dyscyplinowania uczniów w szkole.

 

Krystyna Kaliszewska

Sieć Nauczycieli Wychowawców i Pedagogów

Budowanie konstruktywnych relacji w klasie.

Krystyna Kaliszewska

Sieć Nauczycieli Języków Obcych

Budowanie autorytetu nauczyciela.

 

Dorota Sakowicz

Sieć Humanistów

Interpretacja tekstów kultury - konteksty, argumentowanie, przekład intersemiotyczny.

 

Joanna Majchrzak-Broda

 

powrót
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: