W dniu 24 maja odbyło się spotkanie dyrektorów szkół objętych procesowym wspomaganiem. Podczas spotkania ustaliliśmy terminy kolejnych działań oraz podzieliliśmy się doświadczeniami z wdrażanych zmian. Omówione zostały także główne założenia podstawy programowej, ważne dla organizacji pracy szkoły. Dyrektorzy określili swoje oczekiwania na kolejny rok szkolny.

Spotkanie sieci Animatorów Rozwoju Szkoły/Przedszkola

W dniu 28 października odbyło się spotkanie sieci animatorów rozwoju szkoły/przedszkola z placówek objętych procesowym wspomaganiem przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2. Podczas spotkania dzieliliśmy się doświadczeniem z zakresu wdrażania działania ujętych w planach rozwoju. Bardzo ważne okazało się doprecyzowanie zaplanowanych do realizacji działań wdrożeniowych po ukończonych szkoleniach, w taki sposób, aby można było dokonać ich ewaluacji i w razie potrzeby doskonalić je na kolejnych etapach rozwoju szkoły lub przedszkola. Wszystkim członkom sieci obecnym na spotkaniu bardzo dziękujemy za aktywność i merytoryczne propozycje i refleksje.

Elwira Zadęcka, dyrektor PPP2
Urszula Grygier, koordynator merytoryczny ds. wspomagania w PPP2

W ramach kompleksowego wspomagania PPP2 udziela wsparcia 20 szkołom i przedszkolom z rejonu działania poradni.
Placówki zostały zgłoszone przez Dyrektorów po spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych.
12 placówek zgłosiło potrzebę całościowego wsparcia, które obejmuje: diagnozę – planowanie – wdrażanie – ewaluację. Natomiast 8 placówek dokonało diagnozy potrzeb samodzielnie i zgłosiło potrzebę wsparcia na wybranym etapie procesu rozwoju. Obecnie Opiekunowie Rozwoju Szkoły/Przedszkola (pracownicy poradni) prowadzą rozmowy z Dyrektorami oraz ustalają terminy warsztatów diagnostycznych. Zostają także nawiązane kontakty ORS/P z ORS/P.

powrót
NASZE LOGO:
POLECAMY PUBLIKACJE:
ARCHIWUM: