PSYCHOLODZY

MGR EWA BRONIEC
Psycholog. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną uczniów szkół podstawowych. W ramach zespołu do spraw psychoedukacji prowadzi SZKOŁĘ DLA RODZICÓW.

MGR EDYTA DZIADOS
Psycholog, trener. Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla dzieci, nauczycieli i rodziców z zakresu rozwoju szeroko pojętych kompetencji społecznych, aktywnych metod nauczania grupy oraz seksualności. Wykorzystuje elementy treningu twórczości oraz dramy stosowanej.

MGR AGNIESZKA KIELNAR - ŚWIĘTONIOWSKA
Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Prowadzi grupę terapeutyczną dla dzieci z ADHD oraz indywidualną psychoterapię dzieci i młodzieży. Pracuje z rodzinami.

MGR RENATA KOCLĘGA - HILEVSKY
Psycholog, doradca zawodowy, członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych oraz Ogólnopolskiego Forum Poradnictwa Zawodowego. Zajmuje się problematyką rynku pracy, diagnozą pod kątem wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia oraz poradnictwem edukacyjno - zawodowym.

MGR AGATA ORZEŁ - ŻUKOWSKA
Psycholog, terapeuta rodzinny. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci ze szkół podstawowych. Specjalizuje się w terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz z ADHD. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest moderatorem - specjalistą na największym polskim portalu dotyczącym ADHD oraz schorzeń towarzyszących - www.adhd.org.pl

MGR KATARZYNA OWSIANY
Psycholog, socjolog, somatoterapeuta. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci z przejawami zachowań trudnych.

MGR ALEKSANDRA POTYSZ-RZYMAN
Psycholog, socjolog, trener, terapeuta pedagogiczny. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów szkół podstawowych. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia o charakterze korekcyjno - kompensacyjnym i psychoedukacyjnym.

MGR MAŁGORZATA SŁOMKA
Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz psychologiczną diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia). Prowadzi trening umiejętności społecznych - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas V i VI.

MGR AGNIESZKA SZCZEPANEK
Psycholog, mediator, terapeuta, realizator „Szkoły dla rodziców” oraz programu „Przyjaciele Zippiego”, trener. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym. Specjalizuje się w terapii dzieci nieśmiałych, z lękiem społecznym i mutyzmem. Prowadzi: zajęcia stymulujące rozwój funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, grupy terapeutyczne dla dzieci nieśmiałych, z lękiem społecznym, mutyzmem oraz zajęcia grupowe rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne. Posiada przygotowanie do prowadzenia konsultacji rodzinnych. Prowadzi mediacje oraz konsultacje dla rodziców w sytuacji rozstania i rozwodu.

MGR MAŁGORZATA TARNOWSKA
Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów Gimnazjów, prowadzi trening umiejętności społecznych - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas V i VI.

MGR GRAŻYNA TOLIŃSKA
Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów szkół podstawowych oraz psychologiczną diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia).

MGR BEATA WIERCIOCH
Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych. Prowadzi grupy dla młodzieży w Poradni i na terenie szkoły o charakterze edukacyjnym i ogólnorozwijającym. Udziela porad i konsultacji, prowadzi też terapię rodzinną.

MGR AGNIESZKA WOLAK
Psycholog. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesną interwencją psychologiczną. Posiada przygotowanie do stosowania terapii zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu oraz treningów i terapii EEG -biofeedback. Prowadzi: indywidualne zajęcia ogólnorozwijające i terapeutyczne dla dzieci, grupy terapeutyczne metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (dla dzieci i ich rodziców) oraz terapię EEG-biofeedback.

MGR MAŁGORZATA WOLSKA
Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów szkół podstawowych i dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzi zajęcia wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz zajęcia dla przedszkolaków i ich rodziców metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

MGR ELWIRA ZADĘCKA
Dyrektor PPP2. Psycholog, logopeda. Zajmuje się diagnozą oraz pomocą psychologiczną dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię osób jąkających się w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Posiada przygotowanie do prowadzenia terapii rodzin.

MGR JAKUB ZIĘBA
Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną.

MGR BLANKA ŻYBURA
Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów gimnazjów, szkół podstawowych i dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzi zajęcia wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci w wieku szkolnym oraz zajęcia poprawiające pamięć i koncentrację.

powrót