NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

PEDAGODZY

MGR ANNA CIEĆKIEWICZ
Pedagog. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Diagnozuje pedagogicznie specyficzne trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia). W ramach zespołu do spraw dyskalkulii organizuje spotkania z nauczycielami matematyki szkół podstawowych.

MGR JADWIGA KACZMARSKA
Pedagog. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Prowadzi terapię z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się mające postać dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i ogólnorozwijające z elementami kinezjologii edukacyjnej według Paula Dennisona.

MGR ROKSANA KOCIOŁEK
Pedagog, socjoterapeuta, biblioterapeuta. W pracy warsztatowej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi wykorzystuje elementy biblio- i bajkoterapii. Członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego oraz Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie. Zajmuje się działaniami profilaktycznymi, w szczególności z zakresu zdrowia psychicznego. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne oraz rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, a także warsztaty edukacyjno-profilaktyczne. Realizatorka programu „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. W 2015 roku otrzymała honorową odznakę Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

MGR MICHAŁ KOWALSKI
Pedagog społeczno-opiekuńczy i resocjalizacji, socjoterapeuta. Zajmuje się problematyką uzależnień. Prowadzi grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz spotkania indywidualne w zakresie grup socjoterapeutycznych oraz wsparcia rodziców dzieci z problemami emocjonalnymi. Prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych i nauczycieli z zakresu trzech stopni profilaktyki uzależnień. Zajmuje się również konsultacjami indywidualnymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych problemem uzależnienia w domu lub rodzinie.

MGR EWA KRUK – KRYMULA
Dyplomowany doradca zawodowy, certyfikowany trener zarządzania MATRIK, pedagog, coach – w trakcie procesu certyfikacji w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Od wielu lat wspiera osoby w różnym wieku i sytuacjach w poszukiwaniu drogi zawodowej i edukacyjnej. Prowadzi konsultacje indywidualne oraz szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego, rozwijania kompetencji uniwersalnych i zdolności uczenia się. Autorka licznych publikacji, ćwiczeń i testów predyspozycji zawodowych.

MGR EWA MAYER
Pedagog, terapeuta pedagogiczny. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Prowadzi terapię z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

MGR BEATA OPROCHA
Doradca zawodowy, pedagog specjalny, socjolog. Zajmuje się problematyką rynku pracy, w tym także chronionego, wspiera młodzież w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej poprzez poradnictwo indywidualne i zajęcia grupowe.

MGR EWA RYBSKA
Pedagog. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, ogólnorozwijające i grupę terapeutyczną dla dzieci z ADHD.

MGR EWA SKOWRON – KOSEK
Pedagog, terapeuta. Zajmuje się indywidualną terapią dzieci i młodzieży, systemową terapią rodzin oraz psychoedukacją rodziców.

MGR ANNA SZAFRAŃSKA
Pedagog. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

DLA RODZICÓW

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓW

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi. Oprócz spotkań bezpośrednich na terenie Poradni, możliwa jest konsultacja za pośrednictwem poczty mailowej. Swoje pytania kieruj na adres doradca.poradnia2@op.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELI

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomonodo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl