Uśmiechnięte twarze rodziców z córką na spotkaniu z gościemZdjęcie uśmiechniętej rodziny - rodzice, córka i synMama pomaga rysować małej córceMężczyzna - nauczyciel pokazuje uczniom coś w ich zeszycie
NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DOKUMENTACJI NA ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

Dokumentację na Zespół Orzekający przyjmuje Przewodniczący Zespołu Orzekającego, członek Zespołu Orzekającego, ewentualnie inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu Orzekającego (opiekun danej szkoły lub przedszkola z ramienia poradni).
Dokumentacja przyjmowana jest w godzinach pracy poradni. Może być także dostarczona za pośrednictwem poczty. Dokumentacja może być składana na wzorach formularzy dostępnych w poradni oraz do ściągnięcia ze strony internetowej poradni lub w innej formie pisemnej.

Osoba przyjmująca dokumentację sprawdza ją pod względem formalnym, np.:

 • czy zaświadczenie lekarskie jest podbite pieczątką od specjalisty, czy określony jest czas zaleconej formy kształcenia itp.
 • czy wniosek jest prawidłowo opisany, tzn. czy wszystkie rubryki są wypełnione, widnieje podpis obojga rodziców (o ile żadne z nich nie ma odebranych praw rodzicielskich), wnioskodawcy, prawnych opiekunów dziecka.
 • W przypadku braku np. aktualnych badań psychologicznych, pedagogicznych lub logopedycznych wnioskodawca jest kierowany do osób będących członkami Zespołu lub innych pracowników poradni (np. osoba mająca w przydziale czynności placówkę oświatową, do której dane dziecko uczęszcza) w celu przeprowadzenia niezbędnych badań diagnostycznych.
  W momencie skompletowania pełnej dokumentacji wnioskodawca otrzymuje zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego, na którym sprawa będzie rozpatrywana.

  DLA RODZICÓW  Dla rodziców

  W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
  rodzicewedukacji.pl/
  rodzinny-krakow.pl/
  rodziceprzyszlosci.pl

  DLA UCZNIÓW  Dla uczniów

  Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi.
  Kontakt z doradcami możliwy jest telefonicznie lub mailowo pod adresem:
  doradcyzawodowi@poradnia2krakow.pl
  Polecamy też portale: www.victor.com.pl
  www.perspektywy.pl

  DLA NAUCZYCIELI  Dla nauczycieli

  Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomondo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl

  Instytut Badań Edukacyjnych
  Portal Edukacyjny
  Edunews
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Członkowstwo w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego
  Parasol
  Ośrodek Rozwoju Edukacji
  Kuratorium
  Okręgowa Komisja Edukacyjna
  Pociąg do kariery
  Wojewódzki Urząd Pracy
  Instytut Terapii i Edukacji Społecznej