NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 jest placówką publiczną.
Obejmuje swoją opieką dzieci, młodzież i ich rodziców z terenu dzielnicy Krowodrza.
Współpracuje z placówkami oświatowymi na terenie dzielnicy udzielając wsparcia nauczycielom przedszkoli i szkół.
Nasze usługi są bezpłatne, nie wymagamy skierowań.
Zadania swoje realizujemy poprzez:

I. Wszechstronną i kompleksową diagnozę psychologiczną, logopedyczną i pedagogiczną dziecka na tle jego sytuacji rodzinnej i szkolnej. Jej celem jest jak najwcześniejsze wychwycenie anomalii i zaburzeń rozwojowych i zdrowotnych, określenie predyspozycji i zdolności procesów poznawczych, struktury postaw i emocji oraz podjęcie odpowiedniej strategii w zakresie specjalistycznej opieki indywidualnej i środowiskowej.

II. Oddziaływanie korekcyjno-stymylujące :

 • wyrównywanie deficytów rozwojowych w zakresie mowy, psychomotoryki, funkcji poznawczych i emocji
 • wspomaganie procesu uczenia się i nabywania umiejętności,
 • treningi zdolności i twórczości w zakresie myślenia i wyobraźni.

 

III. Oddziaływania terapeutyczne skierowane do dzieci, młodzieży i rodzin oraz środowiska edukacyjno-wychowawczego

 • terapia indywidualna (dzieci, młodzież, rodzice, opiekunowie i nauczyciele)
 • terapia grupowa (dzieci, młodzież, ewentualnie grupy rodziców)
 • socjoterapia (młodzież)
 • spotkania terapeutyczne z rodzinami
 • wsparcie psychologiczne dla rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym, chorym somatycznie, opóźnionym umysłowo, zaburzonym emocjonalnie itp.
 • wsparcie psychologiczne dla samotnego rodzicielstwa, rodziców adopcyjnych i zastępczych
 • konsultacje i doradztwo w szeroko rozumianych sytuacjach kryzysowych i trudnych.

IV. Oddziaływania profilaktyczne adresowane do młodzieży, rodziców i nauczycieli,

 • warsztaty dla rodziców (uczenie prawidłowej komunikacji emocjonalnej w rodzinie i postaw wychowawczych)
 • warsztaty integracyjne dla młodzieży rozpoczynającej naukę gimnazjach i szkołach średnich
 • treningi wspierające dla młodzieży w sytuacjach stresu egzaminacyjnego
 • warsztaty tematyczne i wsparcie dla młodzieży w sytuacji wyboru kierunku kształcenia
 • warsztaty tematyczne dla nauczycieli
 • prelekcje i spotkania z rodzicami i nauczycielami proponujące postawy prozdrowotne i prospołeczne
 • organizowanie Dni Otwartych dla umożliwienia bezpośrednich, szybkich porad specjalistycznych.

DLA RODZICÓW

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓW

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi. Oprócz spotkań bezpośrednich na terenie Poradni, możliwa jest konsultacja za pośrednictwem poczty mailowej. Swoje pytania kieruj na adres doradca.poradnia2@op.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELI

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomonodo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl