O NAS

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 jest placówką publiczną. Obejmuje swoją opieką dzieci, młodzież i ich rodziców z terenu dzielnicy Krowodrza. Współpracuje z placówkami oświatowymi na terenie dzielnicy udzielając wsparcia nauczycielom przedszkoli i szkół. Nasze usługi są bezpłatne, nie wymagamy skierowań.

Zadania swoje realizujemy poprzez:
    I. Wszechstronną i kompleksową diagnozę psychologiczną, logopedyczną i pedagogiczną dziecka na tle jego sytuacji rodzinnej i szkolnej. Jej celem jest jak najwcześniejsze wychwycenie anomalii i zaburzeń rozwojowych i zdrowotnych, określenie predyspozycji i zdolności procesów poznawczych, struktury postaw i emocji oraz podjęcie odpowiedniej strategii w zakresie specjalistycznej opieki indywidualnej i środowiskowej.

    II. Oddziaływanie korekcyjno-stymylujące :


    III. Oddziaływania terapeutyczne skierowane do dzieci, młodzieży i rodzin oraz środowiska edukacyjno-wychowawczego


    IV. Oddziaływania profilaktyczne adresowane do młodzieży, rodziców i nauczycieli,

do góry