TEMAT/NAZWA

OPIS

PROWADZĄCY

Zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień alkoholowych, narkotykowych oraz Internetu i cyberprzemocy.

Zajęcia warsztatowe na temat uzależnień.

Michał Kowalski

Zajęcia integracyjne.

Cykl spotkań z klasą mających na celu polepszenie komunikacji grupowej, wzmocnienie więzi i chęci współpracy w klasie.

Agnieszka Kielnar-Świętoniowska

Interwencje w klasie.

Obserwacje zespołu klasowego lub konkretnego ucznia na tle klasy oraz różnego rodzaju działania pomocowe skierowane do całej klasy np. zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, pogadanki itp.

Agnieszka Kielnar-Świętoniowska

„Jak uczyć się skutecznie, szybko i przyjemnie?”

Warsztat dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Beata Wiercioch

Warsztaty psychoedukacyjne dla klas.

Warsztaty wspierające rozwój uczniów.

Beata Wiercioch

Trening integracyjny.

Warsztat różnorodnych ćwiczeń i zabaw ruchowych oraz koncepcyjnych, pomagających zintegrować klasę na różnych etapach edukacji.

Ewa Kruk-Krymula

„Jak uczyć się efektywnie?”

 

Warsztat, którego celem jest nauczenie uniwersalnych, praktycznych metod uczenia się. Zastosowanie map myśli i wielu innych sposobów na zapamiętywanie, optymalne wykorzystanie czasu w szkole i zwiększenie ilości czasu przeznaczonego na wypoczynek.

Ewa Kruk-Krymula

Trening twórczego myślenia.

 

Warsztat ciekawych metod, stosowanych w psychodydaktyce kreatywności, usprawniających pracę umysłową. Metody: drama, rysunek, praca w grupach i ćwiczenia indywidualne.

Ewa Kruk-Krymula

„Jak radzić sobie ze stresem?”

Warsztat dotyczący pojęcia stresu i technik relaksacyjnych; elementy pracy z ciałem, metody i ćwiczenia obniżające napięcie w sytuacjach trudnych.

Ewa Kruk-Krymula

Trening komunikacji i autoprezentacji.

Warsztat dotyczący skutecznego porozumiewania się w grupie, technik asertywności oraz autoprezentacji, również w wystąpieniach publicznych.

Ewa Kruk-Krymula

„Nauka, praca, pasja”.

Zajęcia dla uczniów klas I liceów ogólnokształcących, mające na celu sprecyzowanie zainteresowań uczniów i pomoc w wyborze przedmiotów rozszerzonych realizowanych od kl. II. W jaką ścieżkę edukacyjną zainwestować swój czas i wysiłek? Jakie są najbardziej perspektywiczne branże? Kto ile zarabia? Rzetelna informacja jest podstawą dobrej decyzji; wybierz profil tak, by nie żałować!

Renata Koclęga

 

 „Matura i co dalej?”

Zajęcia dla uczniów liceów ogólnokształcących. Cel: poznanie perspektyw zawodowych po ukończeniu liceum w ramach konkretnych profili: oddzielnie zaprojektowane zajęcia dla klas humanistycznych, biologiczno – chemicznych, matematyczno – fizycznych, geograficznych, tzw. „mundurowych” itd. Prezentacja nowych, ciekawych zawodów związanych z nauczanymi w szkole przedmiotami. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie!

Renata Koclęga

 „Kim mógłbym być?”

Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Cel: poznanie specyfiki pracy w interesujących młodzież zawodach. Zajęcia mają postać maratonu filmowego, łączą więc przyjemne z pożytecznym!

Renata Koclęga

 

„Zawody przyszłości”.

Zajęcia filmowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prezentujące globalne trendy gospodarcze oraz dynamikę przemian na rynku pracy.

Renata Koclęga

„Organizacja studiów wyższych”.

Zajęcia przybliżające ścieżkę kształcenia wyższego. Uczniowie znajdą odpowiedzi na pytania związane z zasadami rekrutacji oraz przystępnie zaprezentowane informacje o podziale studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne, I, II i II stopnia, podyplomowe).

Renata Koclęga

„Oczekiwania pracodawców i kompetencje przyszłości”.

Kto ma rację? Kandydaci do pracy, narzekający na brak ofert czy pracodawcy, którzy nie mogą znaleźć pracowników? W którym kierunku się rozwijać, by być cenionym profesjonalistą? Czym jest inteligencja emocjonalna, a czym crossowanie umiejętności? Zajęcia dają konkretną wiedzę, czego wymaga świat w XXI wieku od osób młodych, wchodzących na rynek pracy.

Renata Koclęga

„Powodzenie na rynku pracy – co licealista wiedzieć powinien”.

Dlaczego jedni ludzie znajdują z łatwością pracę, a inni nie? Od czego zależy sukces na rynku pracy? Jak przygotować się do zderzenia z niełatwymi realiami dorosłego życia? Zajęcia pomagają znaleźć odpowiedzi na te i różne inne pytania.

Renata Koclęga

„Branża lotnicza – czy to dla mnie?”

Zajęcia filmowe, omawiające możliwości pracy na lotnisku oraz wynagrodzeń na różnych stanowiskach w tej branży. Nie zabraknie futurystycznych ciekawostek!

Renata Koclęga

„Jak rozpoznać swoje predyspozycje”.

Zajęcia omawiające różne sposoby samopoznania. Uczniowie dowiedzą się, jak mogą budować wiedzę o sobie i co wziąć pod uwagę, wybierając kolejną szkołę czy zawód. Co można uzyskać poprzez spotkanie z doradcą zawodowym? – zamów tę lekcję i przekonaj się sam!

Renata Koclęga

„Kariera czy antykariera – ten mądry, kto trafnie wybiera!”

Myślisz o rywalizacji, pięciu się w górę, coraz wyższych zarobkach i prestiżu, czy wolisz raczej podążać w pracy spokojnym rytmem, mając więcej czasu na wszechstronną życiową samorealizację? Te zajęcia są zaproszeniem do podróży wgłąb siebie, do odkrywania swych autentycznych potrzeb, wartości i trafnego planowania przyszłości zawodowej.

Renata Koclęga