TEMAT/NAZWA

OPIS

PROWADZĄCY

Zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień alkoholowych, narkotykowych oraz Internetu i cyberprzemocy.

Zajęcia warsztatowe na temat uzależnień.

Michał Kowalski

Przygotowanie do planowania kariery edukacyjno-zawodowej.

 

Zajęcia interaktywne z zakresu najważniejszych informacji dotyczących rynku edukacji i pracy oraz optymalnego przygotowania się do wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej. Metody: prezentacja, mini-wykład, ćwiczenia w małych grupach i ćwiczenia indywidualne.

Ewa Kruk-Krymula

Trening integracyjny.

Warsztat różnorodnych ćwiczeń i zabaw ruchowych i koncepcyjnych, pomagających zintegrować klasę na różnych etapach edukacji.

Ewa Kruk-Krymula

„Jak uczyć się efektywnie?”

 

Warsztat, którego celem jest nauczenie uniwersalnych, praktycznych metod uczenia się. Zastosowanie map myśli i wielu innych sposobów na zapamiętywanie, optymalne wykorzystanie czasu w szkole i zwiększenie ilości czasu przeznaczonego na wypoczynek.

Ewa Kruk-Krymula

Trening twórczego myślenia.

 

Warsztat ciekawych metod, stosowanych w psychodydaktyce kreatywności, usprawniających pracę umysłową. Metody: drama, rysunek, praca w grupach i ćwiczenia indywidualne.

Ewa Kruk-Krymula

„Jak radzić sobie ze stresem?”

Warsztat dotyczący pojęcia stresu i technik relaksacyjnych; elementy pracy z ciałem, metody i ćwiczenia obniżające napięcie w sytuacjach trudnych.

Ewa Kruk-Krymula

Trening komunikacji i autoprezentacji.

Warsztat dotyczący skutecznego porozumiewania się w grupie, technik asertywności oraz autoprezentacji, również w wystąpieniach publicznych.

Ewa Kruk-Krymula

Warsztaty: „Wybieram zawód czy szkołę?”

Zajęcia grupowe dla uczniów kl. II i III gimnazjum związane w wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.

Beata Oprocha

Warsztaty: „Moje atuty moją siłą”.

Zajęcia grupowe dla uczniów kl. I i II gimnazjum związane z określeniem mocnych i słabych stron uczniów niezbędnych przy wyborze zawodu.

Beata Oprocha

Warsztaty: „Czy choroba przeszkadza w spełnianiu marzeń?”

Zajęcia grupowe dla uczniów kl. II i III gimnazjów specjalnych i integracyjnych związane w wyborem zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia i kondycji psychofizycznej młodzieży.

Beata Oprocha

Maraton filmowy.

Pokaz filmów zawodoznawczych dla uczniów klas II i III.

Beata Oprocha

„Kim mógłbym być?”

Zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych. Ich celem jest poznanie specyfiki pracy w interesujących młodzież zawodach. Zajęcia mają postać maratonu filmowego, łączą więc przyjemne z pożytecznym!

Renata Koclęga

„Zawody przyszłości”.

Zajęcia filmowe dla uczniów szkół gimnazjalnych prezentujące globalne trendy gospodarcze oraz dynamikę przemian na rynku pracy.

Renata Koclęga

„Powodzenie na rynku pracy – co gimnazjalista wiedzieć powinien”.

Dlaczego jedni ludzie znajdują z łatwością pracę, a inni nie? Od czego zależy sukces na rynku pracy? Jak przygotować się do zderzenia z niełatwymi realiami dorosłego życia? Zajęcia pomagają znaleźć odpowiedzi na te i różne inne pytania.

Renata Koclęga

„Organizacja studiów wyższych”.

Zajęcia przybliżające ścieżkę kształcenia wyższego. Uczniowie znajdą odpowiedzi na pytania związane z zasadami rekrutacji oraz przystępnie zaprezentowane informacje o podziale studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne, I, II i II stopnia, podyplomowe).

Renata Koclęga

„Oczekiwania pracodawców i kompetencje przyszłości”.

Kto ma rację? Kandydaci do pracy, narzekający na brak ofert czy pracodawcy, którzy nie mogą znaleźć pracowników? W którym kierunku się rozwijać, by być cenionym profesjonalistą? Czym jest inteligencja emocjonalna, a czym crossowanie umiejętności? Zajęcia dają konkretną wiedzę, czego wymaga świat w XXI wieku od osób młodych, wchodzących na rynek pracy.

Renata Koclęga

„Branża lotnicza – czy to dla mnie?”

Zajęcia filmowe, omawiające możliwości pracy na lotnisku oraz wynagrodzeń na różnych stanowiskach w tej branży. Nie zabraknie futurystycznych ciekawostek!

Renata Koclęga

„Jak rozpoznać swoje predyspozycje”.

Zajęcia omawiające różne sposoby samopoznania. Uczniowie dowiedzą się, jak mogą budować wiedzę o sobie i co wziąć pod uwagę, wybierając kolejną szkołę czy zawód. Co można uzyskać poprzez spotkanie z doradcą zawodowym? – zamów tę lekcję i przekonaj się sam!

Renata Koclęga

„Kariera czy antykariera – ten mądry, kto trafnie wybiera!”

Myślisz o rywalizacji, pięciu się w górę, coraz wyższych zarobkach i prestiżu, czy wolisz raczej podążać w pracy spokojnym rytmem, mając więcej czasu na wszechstronną życiową samorealizację? Te zajęcia są zaproszeniem do podróży wgłąb siebie, do odkrywania swych autentycznych potrzeb, wartości i trafnego planowania przyszłości zawodowej.

Renata Koclęga

Psychoterapia grupowa.

Cotygodniowe spotkania grupy gimnazjalistów z dwójką terapeutów, pomagające im w pokonywaniu indywidualnych trudności społecznych i emocjonalnych.

Agnieszka Kielnar-Świętoniowska, Jakub Zięba

Zajęcia integracyjne.

Cykl spotkań z klasą mających na celu polepszenie komunikacji grupowej, wzmocnienie więzi i chęci współpracy w klasie.

Agnieszka Kielnar-Świętoniowska

Interwencje w klasie.

Obserwacje zespołu klasowego lub konkretnego ucznia na tle klasy oraz różnego rodzaju działania pomocowe skierowane do całej klasy np. zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, pogadanki itp.

Agnieszka Kielnar-Świętoniowska

Zajęcia dla uczniów dotyczące seksualności (profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych).

„Dowód miłości”, 1 godz., profilaktyka uwiedzenia; „Sponsoring”, 2 godz.; “Pornografia – fakty i mity”, 1 godz.; „Handel ludźmi”, 1 godz.; “Ciąże nastolatek”, 1 godz.; “Inicjacja seksualna”, 1 godz.; „Ryzykowne zachowania seksualne”, 1 godz.; „Metody rozpoznawania płodności i antykoncepcja – formy, mechanizmy działania, skuteczność, skutki” 2 godz.; „Zdrowie seksualne i choroby przenoszone drogą płciową”, 2 godz.

Edyta Dziados

Warsztaty dla przedstawicieli Samorządu Szkolnego (max 16 osób).

Warsztaty praktyczne dla uczniów, we współpracy z opiekunem Samorządu: Warsztat 1 (ok. 3 godz. zegarowych): 1. Integracja zespołu 2. Podstawy komunikacji – komunikat „ja” i informacja zwrotna 3. Prawa i obowiązki Samorządu Szkolnego Warsztat 2 (ok. 3 godz. zegarowych): 1. Wypracowanie celów i planu działania 2. Organizacja efektywnych spotkań.

Edyta Dziados