TEMAT/NAZWA

OPIS

PROWADZĄCY

„Trzylatek w przedszkolu”.

 

Prelekcja :

- charakterystyka rozwoju dziecka  rozpoczynającego przedszkole,

- co warto wiedzieć, aby ułatwić dziecku adaptację do przedszkola – co pomaga, a co przeszkadza,

- czy każde dziecko jest gotowe, by pójść do przedszkola?

Agnieszka Wolak, Katarzyna Owsiany

„Dojrzałość szkolna”.

Prelekcja:

- co to znaczy, że dziecko jest gotowe, aby rozpocząć naukę szkolną,

- jak wspierać rozwój dziecka, żeby sprostało wymaganiom szkolnym.

Agnieszka Wolak, Małgorzata Wolska, Katarzyna Owsiany

Wykład interaktywny dla rodziców.

Przygotowanie trzylatka do rozpoczęcia przedszkola.

Agata Orzeł-Żukowska     

„Dobry start” – zajęcia grupowe dla dzieci wraz z rodzicami przygotowujące do nauki szkolnej.

Zajęcia grupowe usprawniające rozwój psychomotoryczny przygotowujący do nauki czytania i pisania dla dzieci, które:

- mają słabszą sprawność grafomotoryczną,

- wolne tempo pracy manualnej,

- są leworęczne lub oburęczne,

- mają trudności z dzieleniem wyrazów na głoski i sylaby,

- mają wadę wymowy.

Małgorzata Wolska,

Anna Szafrańska, Katarzyna Owsiany

 

 

„Ruch rozwijający” – zajęcia grupowe dla dzieci do 7 roku życia i ich rodziców.

Ruch, dobra zabawa, niezwykłe podróże w wyobraźni -  uczą dzieci, jak być w grupie z innymi i czerpać z tego radość.

Zajęcia prowadzone są Metodą  Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, wspierają głównie rozwój emocjonalny i społeczny, a także kształtują relację dziecko – rodzic.

Agnieszka Wolak, Małgorzata Wolska,

Katarzyna Owsiany,

Anna Szafrańska, Joanna Ratayska-Buczek

„Wspólnie bawimy się i uczymy” - zajęcia dla dzieci 6-7 letnich, z grupy ryzyka dysleksji.

Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci, które z powodu nieharmonijnego rozwoju mają trudności
w radzeniu sobie z wymaganiami programowymi przedszkola i szkoły, co niekorzystnie wpływa na ich samoocenę, emocje i relacje z innymi. Poprzez odpowiednio dobrane zabawy, wspomagamy rozwój poznawczy i emocjonalno-społeczny dzieci, pomagając im przygotować się do roli ucznia.

Agnieszka Wolak

Zajęcia dla rodziców pt. „Jak ćwiczyć z dzieckiem czytanie i pisanie”.

Warsztat edukacyjny dla rodziców klas pierwszych dotyczący praktycznych metod nauki czytania i pisania.

Anna Szafrańska

„Kuchenna logopedia” - ćwiczenia logopedyczne dla zabieganych rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasach „0””.

Zajęcia warsztatowe dotyczące profilaktyki logopedycznej, czyli ćwiczenia narządów mowy, które można przeprowadzić wykorzystując produkty spożywcze. Rodzice wykonują podczas spotkania ćwiczenia, aby się one utrwaliły i byli w stanie powtarzać je w domu ze swoim dzieckiem. Na spotkaniu prezentowane są również pomoce logopedyczne, które można samemu przygotować.

Joanna Ratayska-Buczek

„Oswoić matematykę”.

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami w nauce matematyki.

Jadwiga Kaczmarska, Anna Ciećkiewicz, Grażyna Tolińska

„Jak pomóc dziecku uczyć się efektywnie?”

Wzmocnienie kompetencji rodziców w zakresie metod i technik ułatwiających uczenie się na co dzień.

Ewa Kruk-Krymula

„Jak pomóc dziecku zaplanować karierę edukacyjno-zawodową?”

Wzmocnienie kompetencji rodziców w zakresie wiedzy dotyczącej rynku edukacji i pracy, a także praktyczne wskazówki dotyczące umiejętności motywowania dziecka do realizacji wymarzonych celów.

Ewa Kruk-Krymula

„Moje dziecko wybiera zawód. Wskazówki dla rodziców”.

Celem zajęć jest zdobycie lepszej orientacji co do wymogów współczesnego rynku pracy oraz zapoznanie się z pięcioma wskazówkami, które ułatwią Twojemu dziecku z sukcesem odnaleźć się w trudnych realiach ekonomicznych.

Renata Koclęga

„Jak rozwijać zainteresowania dzieci i młodzieży?”

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie konkretnych możliwości zajęć, z których mogą korzystać rodzice i opiekunowie, by zaangażować swoje dziecko w różne obszary aktywności rozwijających jego potencjał.

Renata Koclęga

„Moje dziecko wybiera zawód – rodzic pierwszym doradcą.”

Prelekcja dla rodziców uczniów gimnazjum informująca o typach szkół ponadgimnazjalnych, zasadach rekrutacji, oraz aspektach wyboru zawodu.

Beata Oprocha

Szkoła dla rodziców i wychowawców – cz.I.

Warsztaty edukacyjne zwiększające kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców.

Program uczy umiejętności budowania prawidłowych relacji między rodzicami a dziećmi opartych na dialogu i otwartej komunikacji. Program jest realizowany w wymiarze 40 godz. podczas 10 spotkań.

Tematy spotkań:

1. Cele wychowania

2. Granice i wymagania

3. Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć

4. Jak pomóc dzieciom by radziły sobie z własnymi uczuciami

5. Zachęcanie do współpracy

6. Zamiast stosowania kar

7. Rozwiązywanie konfliktów

8. Zachęcanie do samodzielności

9. Uwalnianie dzieci od grania ról

10. Pomocne pochwały i zachęty.

Ewa Broniec

Ewa Skowron

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych pomocą socjoterapeutyczną (Grupa Srebro).

Wymiana doświadczeń i informacji oraz wsparcie.

Michał Kowalski,

Małgorzata Słomka

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych pomocą socjoterapeutyczną (Grupa Alfa).

Wymiana doświadczeń i informacji oraz wsparcie.

Michał Kowalski,

Małgorzata Słomka

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera.

Psychoedukacja, wymiana doświadczeń i informacji, propagowanie wiedzy o zespole Aspergera.

Ewa Rybska,

Małgorzata Słomka

Spotkania tematyczne dla rodziców.

Psychoedukacja rodziców dotycząca problematyki rozwojowej, wychowawczej, trudności w nauce i zachowaniu.

Agnieszka Kielnar-Świętoniowska

Konsultacje grupowe dla rodziców i nauczycieli.

Udział w zespole rodziców i nauczycieli, powstałym w celu szukania wyjścia z sytuacji kryzysowej związanej z konkretnym uczniem lub klasą oraz stworzenia programu kompleksowej pomocy.

Agnieszka Kielnar-Świętoniowska

Psychoedukacja rodziców.

Spotkania mające na celu wspomaganie umiejętności wychowawczych rodziców.

Agnieszka Kielnar-Świętoniowska

„Mamo/Tato, skąd się wziąłem?”

Warsztaty dla rodziców/opiekunów (min. 3 godz. zegarowe): 1. Charakterystyka rozwoju psychoseksualnego dzieci w wieku przedszkolnym 2. Praktyczne ćwiczenia rozmów dotyczących seksualności z małym dzieckiem.

Edyta Dziados

„Mamo/Tato, po co rosną mi włosy pod pachami?”

Warsztaty dla rodziców/nauczycieli dzieci wchodzących w okres dojrzewania (min. 3 godz. zegarowe): 1. Specyfika rozwoju psychoseksualnego dzieci 10-12 2. Praktyczne ćwiczenia rozmów z dzieckiem, mających na celu przygotowanie go do wyzwań okresu dojrzewania.

Edyta Dziados

Integracja Rady Rodziców (i/lub dyrekcji szkoły).

Warsztat dla rodziców (i dyrekcji), mający na celu zapoznanie się oraz wypracowanie metod i planu (współ)pracy ze szkołą (min 3 godz. zegarowe): 1. Integracja 2. Rada Rodziców – jej prawa i obowiązki 3. Dobre praktyki 4. Wypracowanie planu działań na kolejny rok szkolny.

Edyta Dziados

Narzędzia sprzyjające skutecznej komunikacji z dziećmi i dorosłymi (3 części).

Warsztaty praktyczne dla osób dorosłych (po 3 godz. zegarowe każdy): 1. Część 1 – komunikat „ja”, parafraza i odzwierciedlenie 2. Część 2 – informacja zwrotna; pochwała; krytyka 3. Część 3 – przekazywanie informacji na temat dziecka – język zachowań, budowanie sojuszu 4. Część 4 – rozwiązywanie konfliktu metodą NVC; odmawianie.

Edyta Dziados

Zagrożenia i szanse dla rozwoju dziecka, tkwiące w Internecie.

Szkolenie informacyjne mające na celu przekazanie informacji na temat nowych zjawisk związanych z Internetem, mających wpływ na rozwój i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Edyta Dziados

„Mamo/Tato, kiedy seks jest dobry, a kiedy zły?”

Warsztaty dla rodziców/nauczycieli dzieci gimnazjalnych (min. 3 godz. zegarowe): 1. Specyfika rozwoju psychoseksualnego dzieci w wieku dojrzewania 2. Zagrożenia związane z rozwojem psychoseksualnym (pornografia, cyber-seks, seksualizacja życia publicznego) 3. Wyznaczanie granic, promowanie wartości, odpowiedzi na trudne pytania – praktyczne ćwiczenia rozmów z dziećmi.

Edyta Dziados