TEMAT/NAZWA

OPIS

PROWADZĄCY

Wykorzystanie elementów Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Warsztat obejmuje prezentację założeń Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz zajęcia praktyczne, pokazujące, jak można wykorzystać określone zabawy ruchowe w celu rozwijania prawidłowych relacji społecznych
w grupie dziecięcej.

Agnieszka Wolak, Katarzyna Owsiany

Kuchenna logopedia - ćwiczenia logopedyczne.

Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem z zaburzonym rozwojem mowy.

Opis zabaw wpływających na rozwijanie motoryki narządów mowy dziecka. Oferta skierowana dla wychowawców 3 - 6- latków.

Joanna Ratayska-Buczek

Organizacja warsztatów naukowo-szkoleniowych dla logopedów.

 

 

Dotychczasowa tematyka: Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy; Emisja głosu dla logopedy – jak skutecznie pracować nad własnym głosem oraz jak nauczyć dzieci właściwego używania głosu, Skuteczne metody logopedyczne, część II. Diagnoza i terapia dziecka bilingwalnego.

Joanna Ratayska-Buczek

„Jak nauczyciel może zapobiegać wadom wymowy?”

Propozycje ćwiczeń i zabaw językowych dla uczniów.

Maria Bilińska, Zofia Stasiak

„Matematyczny piątek”.

Tematyczne spotkania dla nauczycieli uczących matematyki w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Jadwiga Kaczmarska, Anna Ciećkiewicz, Grażyna  Tolińska

„Dziecko zdolne w praktyce szkolnej”.

Szkolenie dla Rad Pedagogicznych pod kątem tworzenia systemu wspierania ucznia zdolnego w szkole.

Katarzyna Owsiany

Prowadzenie zajęć integracyjnych.

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej, którego celem jest przećwiczenie praktycznych metod zwiększających poczucie bezpieczeństwa w grupie - na różnych etapach edukacji.

Ewa Kruk-Krymula

„Jak uczyć się (i nauczać) efektywnie?”

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej, którego celem jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowanych uniwersalnych metod nauczania.

Ewa Kruk-Krymula

Trening twórczego myślenia dla nauczycieli.

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej, którego celem jest poznanie w praktyce niekonwencjonalnych metod aktywizujących proces nauczania.

Ewa Kruk-Krymula

Przygotowanie ucznia do planowania kariery edukacyjno-zawodowej.

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej, którego celem jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli rozwijających potencjał i motywację uczniów do uczenia się.

 

Ewa Kruk-Krymula

„Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego  – jak go ugryźć”.

Szkolenie dla koordynatorów doradztwa zawodowego w gimnazjum i nauczycieli dotyczące tworzenia i realizacji WSDZ.

Beata Oprocha

Szkoła dla rodziców i wychowawców – cz.I.

Warsztaty edukacyjne zwiększające kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców.

Program uczy umiejętności budowania prawidłowych relacji między wychowawcami a dziećmi opartych na dialogu i otwartej komunikacji. Program jest realizowany w wymiarze 40 godz. podczas 10 spotkań.

Ewa Broniec

Ewa Skowron

Jak prowadzić zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień alkoholowych, narkotykowych oraz Internetu i cyberprzemocy.

Przekazywanie podstawowej wiedzy na temat mechanizmów uzależnień oraz o szkodliwych środkach psychoaktywnych.

Michał Kowalski

Grupa wsparcia dla pedagogów i nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Cykliczne spotkania na terenie poradni mające na celu wspomaganie umiejętności wychowawczych pedagogów i nauczycieli poprzez superwizję konkretnych sytuacji wychowawczych i analizę podejmowanych działań. Dzielenie się wiedzą. 

Beata Wiercioch, Ewa Skowron

Grupa wsparcia dla pedagogów i nauczycieli.

Grupa otwarta – służy wymianie informacji, doświadczeń, analizie trudnych przypadków. Oferujemy wykłady tematyczne odpowiadające na potrzeby odbiorców

Agata Orzeł-Żukowska, Ewa Broniec, Anna Szafrańska

„Uczeń z zespołem Aspergera” - warsztaty dla nauczycieli.

Dostarczenie wiedzy o zespole Aspergera, metody pracy z uczniem z ZA.

Ewa Rybska, Małgorzata Słomka

Warsztaty dla nauczycieli dotyczące  wypalenia zawodowego.

Celem warsztatów jest zapoznanie się z problemem wypalenia zawodowego oraz metodami radzenia sobie z tym zjawiskiem.

Ewa Skowron

Potencjał indywidualny w pracy nauczyciela.

Warsztat coachingowy wspierający zasoby interpersonalne nauczycieli. Możliwość wymiany doświadczeń i otrzymania „zastrzyku energii zawodowej”.

 

Ewa Kruk-Krymula

Warsztaty dla nauczycieli "Zaburzenia zachowania - jak je definiować i jak z nimi pracować".

Szkolenia Rad Pedagogicznych.

Agata Orzeł-Żukowska     

Grupa wsparcia dla pedagogów i nauczycieli.

Grupa otwarta służąca wymianie informacji,  doświadczeń, analizie trudnych przypadków.  Oferujemy wykłady tematyczne odpowiadające na potrzeby odbiorców.

Agata Orzeł-Żukowska     

Grupa wsparcia dla pedagogów i nauczycieli.

 Wymiana doświadczeń i rozwój zawodowy.

Beata Wiercioch

Konsultacje grupowe dla rodziców i nauczycieli.

Udział w zespole rodziców i nauczycieli, powstałym w celu szukania wyjścia z sytuacji kryzysowej związanej z konkretnym uczniem lub klasą oraz stworzenia programu kompleksowej pomocy.

Agnieszka Kielnar-Świętoniowska

„Mamo/Tato, po co rosną mi włosy pod pachami?”

Warsztaty dla nauczycieli dzieci wchodzących w okres dojrzewania (min. 3 godz. zegarowe): 1. Specyfika rozwoju psychoseksualnego dzieci 10-12 2. Praktyczne ćwiczenia rozmów z dzieckiem, mających na celu przygotowanie go do wyzwań okresu dojrzewania.

Edyta Dziados

„Mamo/Tato, kiedy seks jest dobry, a kiedy zły?”

Warsztaty dla nauczycieli uczniów szkół gimnazjalnych (min. 3 godz. zegarowe): 1. Specyfika rozwoju psychoseksualnego dzieci w wieku dojrzewania 2. Zagrożenia związane z rozwojem psychoseksualnym (pornografia, cyber-seks, seksualizacja życia publicznego) 3. Wyznaczanie granic, promowanie wartości, odpowiedzi na trudne pytania – praktyczne ćwiczenia rozmów z dziećmi.

Edyta Dziados

Zarządzanie klasą.

Warsztaty praktyczne (3 godz. zegarowe): 1. Proces grupowy w klasie szkolnej 2. Role grupowe 3. Ćwiczenia i zabawy wpływające na przebieg procesu grupowego.

Edyta Dziados

Metoda rządu jako forma wspierania rozwoju samodzielności, komunikatywności i odpowiedzialności u uczniów.

Warsztat dla nauczycieli (od VI klasy; min. 2 godz.): 1. Analiza metody rządu pod kątem wychowawczym 2. Przećwiczenie informacji zwrotnej 3. Przećwiczenie metody rządu.

Edyta Dziados

Metody aktywizujące na lekcji w kontekście praw pamięci.

Warsztaty praktyczne (3 godz. zegarowe): 1. Jak wykorzystać prawa pamięci na lekcji? 2. Doświadczenie metod aktywizujących Merilla Harmina („Duch klasy”).

Edyta Dziados

Narzędzia sprzyjające skutecznej komunikacji z dziećmi i dorosłymi (3 części).

Warsztaty praktyczne dla osób dorosłych (po 3 godz. zegarowe każdy): 1. Część 1 – komunikat „ja”, parafraza i odzwierciedlenie 2. Część 2 – informacja zwrotna; pochwała; krytyka 3. Część 3 – przekazywanie informacji na temat dziecka – język zachowań, budowanie sojuszu 4. Część 4 – rozwiązywanie konfliktu metodą NVC; odmawianie.

Edyta Dziados

Zagrożenia i szanse dla rozwoju dziecka, tkwiące w Internecie.

Szkolenie informacyjne mające na celu przekazanie informacji na temat nowych zjawisk związanych z Internetem, mających wpływ na rozwój i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Edyta Dziados

„Jak rozwijać zainteresowania dzieci i młodzieży?”

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie konkretnych możliwości zajęć, z których mogą korzystać rodzice i opiekunowie, by zaangażować swoje dziecko w różne obszary aktywności rozwijających ich potencjał.

Renata Koclęga