TEMAT/NAZWA

OPIS

PROWADZĄCY

„Dobry start” – zajęcia grupowe dla dzieci przygotowujące do nauki szkolnej.

Łatwe wzory do pisania, wierszyki i piosenki przy rytmicznej muzyce z zabawami ruchowymi przygotowujące dzieci do nauki czytania i pisania.

Małgorzata Wolska,

Anna Szafrańska, Katarzyna Owsiany

 

„Ruch rozwijający” – zajęcia grupowe dla dzieci do 7 roku życia i ich rodziców.

Ruch, dobra zabawa, niezwykłe podróże w wyobraźni -  uczą dzieci, jak być w grupie z innymi i czerpać z tego radość.

Zajęcia prowadzone są Metodą  Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, wspierają głównie rozwój emocjonalny i społeczny, a także kształtują relację dziecko – rodzic.

Agnieszka Wolak,

Małgorzata Wolska, Katarzyna Owsiany,

Anna Szafrańska,

Joanna Ratayska-Buczek

„Wspólnie bawimy się i uczymy” - zajęcia dla dzieci 6-7 letnich z grupy ryzyka dysleksji.

Zajęcia w formie zabaw, wspomagające rozwój poznawczy i emocjonalno-społeczny dzieci w celu przygotowania do roli ucznia.

Agnieszka Wolak

„Zdolny maluch”.

Warsztaty optymalnego wspierania rozwoju małego dziecka.

Katarzyna Owsiany

Grupowe zajęcia dla uczniów zdolnych.

 

 

Zajęcia rozwijające zdolności kreatywne u uczniów zdolnych oraz sferę emocjonalno – społeczną.

Katarzyna Owsiany

„Klasowa integracja muzyką i tańcem dla uczniów klas pierwszych”.

Tańce integracyjne oraz zabawy ruchowe z muzyką służące wzmocnieniu więzi koleżeńskich, lepszemu funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej przeznaczone dla klas pierwszych szkoły podstawowej, prowadzone na początku roku szkolnego

Anna Szafrańska

Grupa socjoterapeutyczna dla uczniów szkół podstawowych „Srebro”.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem i zaistniałymi problemami społeczno-emocjonalnymi.

Dodatkowo: grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych pomocą – wymiana doświadczeń, informacji oraz wsparcie.

Michał Kowalski, Małgorzata Słomka

Grupa socjoterapeutyczna dla uczniów szkół podstawowych „Alfa”.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem i zaistniałymi problemami społeczno-emocjonalnymi.

Dodatkowo: grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych pomocą – wymiana doświadczeń, informacji oraz wsparcie.

Michał Kowalski, Małgorzata Słomka

Zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień alkoholowych, narkotykowych oraz Internetu i cyberprzemocy.

Zajęcia warsztatowe na temat uzależnień.

Michał Kowalski

„Zagadkowa podróż”.

Zajęcia socjoterapeutyczne z elementami Kinezjologii Edukacyjnej wg P. Dennisona dla uczniów klas II i II SP. Kształtowanie rozpoznawania emocji, koncentracji uwagi oraz umiejętności społecznych.

Małgorzata Tarnowska, Jadwiga Kaczmarska

„Polubić matematykę”.

Wspomaganie rozwoju intelektualnego, psychomotorycznego i emocjonalnego jako przygotowanie do edukacji matematycznej. Oddziaływania korekcyjno - kompensacyjne kształtujące umiejętności liczenia, rozumowania przyczynowo – skutkowego i klasyfikacji warunkujących zdolność operacyjnego myślenia.

Jadwiga Kaczmarska,  Anna Ciećkiewicz, Grażyna Tolińska

Wykład interaktywny dla rodziców.

Dojrzałość szkolna.

Agata Orzeł-Żukowska     

Trening integracyjny.

Warsztat różnorodnych ćwiczeń i zabaw ruchowych oraz koncepcyjnych, pomagających zintegrować klasę na różnych etapach edukacji.

Ewa Kruk-Krymula

„Jak uczyć się efektywnie?”

 

Warsztat, którego celem jest nauczenie uniwersalnych, praktycznych metod uczenia się. Zastosowanie map myśli i wielu innych sposobów na zapamiętywanie, optymalne wykorzystanie czasu w szkole i zwiększenie ilości czasu przeznaczonego na wypoczynek.

Ewa Kruk-Krymula

Trening twórczego myślenia.

 

Warsztat ciekawych metod, stosowanych w psychodydaktyce kreatywności, usprawniających pracę umysłową. Metody: drama, rysunek, praca w grupach i ćwiczenia indywidualne.

Ewa Kruk-Krymula

„Jak radzić sobie ze stresem?”

Warsztat dotyczący pojęcia stresu i technik relaksacyjnych; elementy pracy z ciałem, metody i ćwiczenia obniżające napięcie w sytuacjach trudnych.

Ewa Kruk-Krymula

Trening komunikacji i autoprezentacji.

Warsztat dotyczący skutecznego porozumiewania się w grupie, technik asertywności oraz autoprezentacji, również w wystąpieniach publicznych.

Ewa Kruk-Krymula

Przygotowanie do planowania kariery edukacyjno-zawodowej.

 

Zajęcia interaktywne z zakresu najważniejszych informacji dotyczących rynku edukacji i pracy oraz optymalnego przygotowania się do wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej. Metody: prezentacja, mini-wykład, ćwiczenia w małych grupach i ćwiczenia indywidualne.

Ewa Kruk-Krymula

Warsztaty: „Wybieram zawód czy szkołę?”

Zajęcia grupowe dla uczniów kl. II i III gimnazjum związane w wyborem  szkoły ponadgimnazjalnej.

Beata Oprocha

Warsztaty: „Moje atuty moją siłą”.

Zajęcia grupowe dla uczniów kl. I i II gimnazjum związane z określeniem mocnych i słabych stron uczniów niezbędnych przy wyborze zawodu.

Beata Oprocha

Warsztaty: „Czy choroba przeszkadza w spełnianiu marzeń?”

Zajęcia grupowe dla uczniów kl. II i III gimnazjów specjalnych i integracyjnych związane w wyborem  zawodu ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia i kondycji psychofizycznej młodzieży.

Beata Oprocha

Warsztaty: „A może będę … ksieżniczką”

Zajęcia grupowe dla uczniów klas V i VI opowiadające o świecie zawodów, mające na celu zainteresowanie dzieci swoją przyszłością.

Beata Oprocha

Maraton filmowy.

Pokaz filmów zawodoznawczych dla uczniów klas II i III.

Beata Oprocha

„Jak uczyć się skutecznie, szybko i przyjemnie” - warsztaty dla młodzieży ponadgimnazjalnej.

Praca nad motywacją, wiarą w siebie, planowaniem, oraz ukierunkowaniem na cel. Techniki doskonalące uczenie się i radzenie sobie ze stresem.

Beata Wiercioch

„Nauka, praca, pasja”.

Zajęcia dla uczniów klas I liceów ogólnokształcących. Ich celem jest sprecyzowanie zainteresowań uczniów i pomoc w wyborze przedmiotów rozszerzonych realizowanych od kl. II. W jaką ścieżkę edukacyjną zainwestować swój czas i wysiłek? Jakie są najbardziej perspektywiczne branże? Kto ile zarabia? Rzetelna informacja jest podstawą dobrej decyzji; wybierz profil tak, by nie żałować!

Renata Koclęga

 „Matura i co dalej?”

Zajęcia dla uczniów liceów ogólnokształcących. Ich celem jest poznanie perspektyw zawodowych po ukończeniu liceum w ramach konkretnych profili: oddzielnie zaprojektowane zajęcia dla klas humanistycznych, biologiczno – chemicznych, matematyczno – fizycznych, geograficznych, tzw. „mundurowych” itd. Prezentacja nowych, ciekawych zawodów związanych z nauczanymi w szkole przedmiotami. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie!

Renata Koclęga

 „Kim mógłbym być?”

Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ich celem jest poznanie specyfiki pracy w interesujących młodzież zawodach. Zajęcia mają postać maratonu filmowego, łączą więc przyjemne z pożytecznym!

Renata Koclęga

„Zawody przyszłości”.

Zajęcia filmowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prezentujące globalne trendy gospodarcze oraz dynamikę przemian na rynku pracy.

Renata Koclęga

„Organizacja studiów wyższych”.

Zajęcia przybliżające ścieżkę kształcenia wyższego. Uczniowie znajdą odpowiedzi na pytania związane z zasadami rekrutacji oraz przystępnie zaprezentowane informacje o podziale studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne, I, II i II stopnia, podyplomowe).

Renata Koclęga

„Oczekiwania pracodawców i kompetencje przyszłości”.

Kto ma rację? Kandydaci do pracy, narzekający na brak ofert czy pracodawcy, którzy nie mogą znaleźć pracowników? W którym kierunku się rozwijać, by być cenionym profesjonalistą? Czym jest inteligencja emocjonalna, a czym crossowanie umiejętności? Zajęcia dają konkretną wiedzę, czego wymaga świat w XXI wieku od osób młodych, wchodzących na rynek pracy.

Renata Koclęga

„Powodzenie na rynku pracy – co licealista wiedzieć powinien”.

Dlaczego jedni ludzie znajdują z łatwością pracę, a inni nie? Od czego zależy sukces na rynku pracy? Jak przygotować się do zderzenia z niełatwymi realiami dorosłego życia? Zajęcia pomagają znaleźć odpowiedzi na te i różne inne pytania.

Renata Koclęga

„Branża lotnicza – czy to dla mnie?”

Zajęcia filmowe, omawiające możliwości pracy na lotnisku oraz wynagrodzeń na różnych stanowiskach w tej branży. Nie zabraknie futurystycznych ciekawostek!

Renata Koclęga

„Jak rozpoznać swoje predyspozycje”.

Zajęcia omawiające różne sposoby samopoznania. Uczniowie dowiedzą się, jak mogą budować wiedzę o sobie i co wziąć pod uwagę, wybierając kolejną szkołę czy zawód. Co można uzyskać poprzez spotkanie z doradcą zawodowym? – zamów tę lekcję i przekonaj się sam!

Renata Koclęga

„Kariera czy antykariera – ten mądry, kto trafnie wybiera!”

Myślisz o rywalizacji, pięciu się w górę, coraz wyższych zarobkach i prestiżu, czy wolisz raczej podążać w pracy spokojnym rytmem, mając więcej czasu na wszechstronną życiową samorealizację? Te zajęcia są zaproszeniem do podróży wgłąb siebie, do odkrywania swych autentycznych potrzeb, wartości i trafnego planowania przyszłości zawodowej.

Renata Koclęga

Grupa dla młodzieży ponadgimnazjalnej- wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego.

Zajęcia w zakresie następujących tematów: jak radzić sobie ze stresem, poznawanie swoich zasobów, budowanie poczucia własnej wartości, usprawnianie sposobów porozumiewania się.

Beata Wiercioch, Ewa Skowron

Warsztaty klasowe – integracyjne.

Warsztaty mają na celu integrację zespołu klasowego, prezentację swoich mocnych stron oraz oczekiwań i obaw wobec nowej szkoły.

Ewa Skowron

Warsztaty tematyczne dla klas.

Zajęcia dostosowane do problemu występującego w zespole klasowym w sytuacjach kryzysowych.

Katarzyna Owsiany

 

Psychoterapia grupowa.

Cotygodniowe spotkania grupy gimnazjalistów z dwójką terapeutów, pomagające im w pokonywaniu indywidualnych trudności społecznych i emocjonalnych.

Agnieszka Kielnar-Świętoniowska, Jakub Zięba

„Dojrzewamy, czyli co?”

Zajęcia dla uczniów klas V i VI dotyczące dojrzewania, zmian w ciele, w myślach, w emocjach.

Edyta Dziados

Zajęcia dla uczniów dotyczące seksualności (profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych).

„Dowód miłości”, 1 godz., profilaktyka uwiedzenia; „Sponsoring”, 2 godz.; “Pornografia – fakty i mity”, 1 godz.; „Handel ludźmi”, 1 godz.; “Ciąże nastolatek”, 1 godz.; “Inicjacja seksualna”, 1 godz.; „Ryzykowne zachowania seksualne”, 1 godz.; „Metody rozpoznawania płodności i antykoncepcja – formy, mechanizmy działania, skuteczność, skutki” 2 godz.; „Zdrowie seksualne i choroby przenoszone drogą płciową”, 2 godz.

Edyta Dziados

Warsztaty dla przedstawicieli Samorządu Szkolnego (max 16 osób).

Warsztaty praktyczne dla uczniów, we współpracy z opiekunem Samorządu: Warsztat 1 (ok. 3 godz. zegarowych): 1. Integracja zespołu 2. Podstawy komunikacji – komunikat „ja” i informacja zwrotna 3. Prawa i obowiązki Samorządu Szkolnego Warsztat 2 (ok. 3 godz. zegarowych): 1. Wypracowanie celów i planu działania 2. Organizacja efektywnych spotkań.

Edyta Dziados