NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

LOGOPEDZI

MGR BARBARA GALAS
Oligofrenopedagog, logopeda – specjalizuje się w terapii dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi terapię osób jąkających się w formie zajęć indywidualnych i grupowych oraz terapię afazji dzieci przedszkolnych i szkolnych. Wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze studentami logopedii oraz kierunków pedagogicznych. Autorka publikacji o tematyce logopedycznej.

MGR EWA IMOSA

Logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z wadami wymowy, z opóźnionym rozwojem mowy, z niedokształceniem mowy o typie afazji, ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dysleksją. Opracowała dwa hasła do „Encyklopedii XXI wieku” pod red. T. Pilcha – „Terapia wad wymowy” oraz „ Niepłynność mówienia”.

MGR JOANNA RATAYSKA – BUCZEK

Logopeda, neurologopeda, członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci od drugiego do szóstego roku życia oraz osób dorosłych.

DLA RODZICÓW

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓW

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi. Oprócz spotkań bezpośrednich na terenie Poradni, możliwa jest konsultacja za pośrednictwem poczty mailowej. Swoje pytania kieruj na adres doradca.poradnia2@op.pl
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELI

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomonodo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl