LOGOPEDZI

MGR JOANNA RATAYSKA - BUCZEK
Logopeda, neurologopeda, członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci od drugiego do szóstego roku życia oraz osób dorosłych.

powrót