LOGOPEDZI

MGR MARIA BILIŃSKA
Pedagog, logopeda, terapeuta mowy, członek Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży w zakresie wszystkich rodzajów zaburzeń mowy, wczesną interwencją logopedyczną oraz terapią dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

MGR ZOFIA STASIAK
Pedagog, logopeda. Zajmuje się diagnozą i terapią wszystkich rodzajów zaburzeń mowy dzieci i młodzieży, wczesną interwencją logopedyczną, terapią zaburzeń mowy
w połączeniu z trudnościami w czytaniu i pisaniu. 

MGR JOANNA RATAYSKA - BUCZEK
Logopeda, neurologopeda, członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci od drugiego do szóstego roku życia oraz osób dorosłych.

powrót