NASZA
OFERTA
ZESPÓŁ
ORZEKAJĄCY
PORADNIA
POLECA
URODA ASPERGEROWA
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

Nasza Poradnia od 2008 roku jest jednym z członków Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego – szerokiej (bo skupiającej ponad 120 podmiotów) grupy instytucji regionu małopolskiego, które współpracują ze sobą w obszarze edukacji, rynku pracy i szkoleń. W jej ramach powstało wiele cennych, konkretnych inicjatyw na rzecz mieszkanców Małopolski.
Partnerstwo ma sprawić, by informacja i usługi edukacyjne np. szkolenia czy doradztwo zawodowe były dostępne dla każdego mieszkańca, niezależnie gdzie mieszka i w jakim jest wieku, oraz by jakość świadczonych usług była wszędzie na najwyższym poziomie. Spowoduje to wsparcie Malopołski w dążeniu do „regionu szans, wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki, silnego aktywnością swych mieszkanców, czerpiącego z dziedzictwa przeszłości i zachowującego tożsamość w integrującej się Europie”.[1]
Wszystkie informacje dotyczące projektu „Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego” można znaleźć na stronie: www.pociagdokariery.pl

[1] Małopolska 2015: strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2007-2013. Kraków: UMWM. Kancelaria Zarządu, 2006.

DLA RODZICÓW

W trudnych decyzjach rodzicielskich ogromnie przydatna może być wiedza – o różnorodnych możliwościach systemu kształcenia, spędzania wolnego czasu, konstruktywnego korzystania z najnowszych technologii. Jak współpracować z nauczycielami, jak zadbać o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka, jak zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci? Polecamy Państwu portale internetowe poruszające te kwestie i dedykowane właśnie rodzicom:
rodzicewedukacji.pl/
rodzinny-krakow.pl/
rodziceprzyszlosci.pl

DLA UCZNIÓW

Co dalej po szkole? Jaki wybrać typ dalszej edukacji? Szkołę branżową, technikum czy liceum? Studia wyższe, szkołę policealną czy kursy kwalifikacyjne? Do jakiego zawodu mam predyspozycje? Które branże są najbardziej perspektywiczne? Na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem ścieżki kształcenia odpowiedzą nasi doradcy zawodowi.
Polecamy też portale: www.victor.com.pl
www.perspektywy.pl

DLA NAUCZYCIELI

Dokąd zmierza edukacja? Jak wyjść naprzeciw problemom spotykanym na co dzień w pracy nauczyciela? Jak uatrakcyjnić lekcje przedmiotowe? Jako edukatorzy potrzebujemy refleksji nad wartościami i celami, ale przede wszystkim oczekujemy wsparcia w postaci konkretnych wskazówek, rozwiązań i projektów. Kodowanie na humanie, Endomonodo a „szkolne klatki”, czym jest C-U-D – ciekawie i inspirująco wspiera nas portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl