INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

 1. Centrum Psychoterapii
  ul. Batorego 2, tel. 12 633-76-08

 2. Krakowski Ośrodek Terapii
  ul. Helclów 23a, tel. 12 422-18-58
  http://kot.krakow.pl

 3. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
  ul. Kopernika 29, tel. 12 424-87-40
  http://www.kpdim.cm-uj.krakow.pl

 4. Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej
  ul. Półkole 11, tel. 12 412-15-66

 5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  ul. Radziwiłłowska 8b, tel. 12 421-92-82

 6. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
  ul. Krowoderskich Zuchów 7/105 tel. 12 633-13-80

 7. Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne
  - nr 1, ul. Chmielowskiego 1, tel. 12 430-50-52
  - nr 3, ul. Konfederacka 18, tel. 12 266-19-50
  - nr 4, os. Szkolne 27, tel. 12 644-18-85

 8. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  ul. Gertrudy 2, tel. 12 422-43-83>

 9. "Dobra Nadzieja"
  ul. Batorego 5, tel. 12 633-35-31
  ul. Radomska 36, tel. 12 418-18-52
  http://www.sdn.org.pl/

 10. Krakowski Instytut Psychoterapii
  ul. Podbrzezie 6, tel. 12 423-02-28
  ul. Ptaszyckiego 6, tel. 12 682-11-50
  os. Krakowiaków 2, tel. 12 644-12-66 w. 21

 11. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
  ul. Rusznikarska 11, tel. 12 632- 20-90

 12. Centrum Leczenia Padaczki i Migreny
  ul. Fieldorfa Nila 14/JU4, tel. 12 623-09-13

 13. Poradnia Uzależnień
  ul. Wielicka 73 tel. 12 425-57-47
  http://www.kctu.pl

 14. Pracownia Psychologiczna UJ w SP nr 107
  ul. Zdrowa 6, tel. 12 633-07-14

 15. Uniwersytet Pedagogiczny
  ul. Podchorążych 2 tel. 12 662-60-11, 12 662-60-14
  http://www.wsp.krakow.pl

 16. Kuratorium Oświaty
  ul. Łobzowska 67, tel. 12 633-08-64
  http://www.kuratorium.krakow.pl

 17. UMK Wydział Edukacji
  Ul. Stachowicza 18, tel. 12 616-52-00
  http://www.krakow.pl

 18. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
  ul. Focha 39, tel. 12 618-12-01
  http://www.oke.krakow.pl/inf

 19. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  ul. Garbarska 1, tel. 12 422-93-06

 20. Wojewódzki Urząd Pracy
  Plac na Stawach 1, tel. 12 424-07-38
  http://www.wup-krakow.pl

 21. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
  Warszawa, ul.Kalatówki 6, tel. 22 844-34-38

 22. Szkolny Ośrodek Kariery w Zespole Szkół Łączności
  ul. Monte Cassino 31, tel. 12 266-37-73

 23. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
  Warszawa, ul. Spartańska 16, tel. 22 844-34-38

 24. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych
  ul. Spadochroniarzy 1, tel. 12 411-17-22
  ul. Szopkarzy 8, tel. 12 415-40-82
 25. Stowarzyszenie "U Siemachy"
  ul. Długa 42, tel. 12 632 11 88,
  http://www.siemacha.org.pl/

do góry